Home

Verloskundewij zijn er op betekenisvolle momenten

Verloskunde | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 86 24

Locatie Oost

020 599 30 60

Naar MijnOLVG

Weet u waar u heen moet? Onze geboortezorg vindt tijdelijk plaats op één van onze locaties.

Het is druk in de ziekenhuizen. Dit komt door een tekort aan personeel en een grote vraag naar zorg. In ons eerdere nieuwsbericht kon u al lezen dat het kan zijn dat u niet kunt bevallen in het ziekenhuis van uw keuze. Samen met de ziekenhuizen in de regio Amsterdam en de verloskundigen zetten wij alles op alles om zoveel mogelijk aan de wensen van onze patiënten te voldoen. Helaas lukt dit nu niet altijd. 

Tot 1 november vervalt tijdelijk de mogelijkheid om op locatie Oost te bevallen. Bevallingen vinden plaats op locatie West. Geplande keizersnedes vinden plaats op locatie Oost, tenzij uw arts met u een andere afspraak maakt.

Wanneer u zwanger bent en door uw huisarts of verloskundige bent doorverwezen naar het ziekenhuis, dan komt u op de Polikliniek Verloskunde onder controle en kunt u bij ons bevallen.

Speciale aandachtsgebieden OLVG

  • Prenatale diagnostiek en counseling voor vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een aangeboren afwijking
  • Speciaal diabetesspreekuur voor zwangeren met diabetes
  • Bij acute problemen tijdens de zwangerschap kunt u na telefonisch overleg 24 uur per dag bij ons terecht
  • Extra controle in de vorm van thuismonitoring is soms ook mogelijk
  • Gezamenlijk spreekuur met het Ouder- en Kindcentrum (OKC) voor u en uw couveusekind na de opname in OLVG voor onder andere begeleiding
  • Op het gebied van borstvoeding is OLVG een van de weinige WHO-gecertificeerde ziekenhuizen in Nederland

Gaat u bevallen?

Een goede bevalervaring, waarbij u de best mogelijke zorg voor u en uw kind krijgt, staat voorop. Als u bij ons komt bevallen, staan wij voor u klaar met een team van professionals. Het kan voorkomen dat uw bevalling niet op een OLVG-locatie van uw keuze kan plaatsvinden. Of dat uw bevalling plaatsvindt in een ander ziekenhuis in of rond Amsterdam. Wij vragen hiervoor uw begrip. U leest hier meer over in ons nieuwsbericht.

Bekijk hier alle feiten en cijfers

Feiten & cijfers

  • 5.211bevallingen per jaar
  • 12%geplande keizersnedes
  • 94meerlingen geboren

Ervaringsverhaal