Home

Verloskundewij zijn er op betekenisvolle momenten

Verloskunde | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 86 24

Locatie Oost

020 599 30 60

Naar MijnOLVG

Wanneer u zwanger bent en door uw huisarts of verloskundige bent doorverwezen naar het ziekenhuis, dan komt u op de Polikliniek Verloskunde onder controle en kunt u bij ons bevallen.

Speciale aandachtsgebieden OLVG

  • Prenatale diagnostiek en counseling voor vrouwen met een verhoogde kans op een kind met een aangeboren afwijking
  • Speciaal diabetesspreekuur voor zwangeren met diabetes
  • Bij acute problemen tijdens de zwangerschap kunt u na telefonisch overleg 24 uur per dag bij ons terecht
  • Extra controle in de vorm van thuismonitoring is soms ook mogelijk
  • Gezamenlijk spreekuur met het Ouder- en Kindcentrum (OKC) voor u en uw couveusekind na de opname in OLVG voor onder andere begeleiding
  • Op het gebied van borstvoeding is OLVG een van de weinige WHO-gecertificeerde ziekenhuizen in Nederland

Feiten & cijfers

  • 5.590bevallingen per jaar
  • 10%geplande keizersnedes
  • 94meerlingen geboren

Ervaringsverhaal