home

POP-poli : u kunt hiervoor terecht bij POP-expertisecentrum

POP-poli

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P1

Openingstijden

Donderdag 09:00 - 12:00 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de poli

Als u psychiatrische problemen heeft (gehad) en zwanger bent of zwanger wilt worden, kunt u door uw huisarts of behandelend medisch specialist verwezen worden naar de POP-poli. De POP-poli is een consultatie-/adviespolikliniek voor (aanstaande) moeders met psychiatrische klachten voorafgaande aan of tijdens de zwangerschap en/of een belaste familieanamnese voor bipolaire stoornis of psychotische stoornis.

Voor zwangerschapscontroles en echo’s gaat u naar uw eigen verloskundige of gynaecoloog. Ook blijft u bij uw eigen huisarts, psycholoog/psychiater in behandeling voor eventuele psychiatrische klachten.

Persoonlijk advies

Tijdens de afspraak geven wij een advies  aan patiënten en verwijzer  vanuit het oogpunt van de drie betrokken disciplines over:

  • invloed van (onbehandelde) psychiatrische klachten/aandoeningen tijdens de zwangerschap en in de kraamperiode;
  • (medicamenteuze) behandelopties tijdens zwangerschap en in de kraamperiode;
  • invloed van medicatie op de (ongeboren) baby;
  • eventuele extra onderwerpen.

Gebaseerd op informatie over eerder gestelde diagnoses en behandelingen die de verwijzer in de verwijsbrief aan het POP team heeft vermeld, krijgt u een advies dat bij uw situatie past. Dit advies krijgt u ook op papier zodat u dit thuis rustig kunt nalezen. Met uw toestemming wordt deze brief met adviezen ook naar uw huisarts, verloskundige en uw psychiater of psycholoog verstuurd. Als u dit niet wilt, wordt de brief alleen naar u gestuurd. U kunt in overleg met uw behandelaars zelf besluiten wat u met dit advies doet.

Afspraken bij de POP-poli 

U komt een aantal keer op afspraak bij de POP-poli:

  • Voorafgaand aan en/of aan het begin van de zwangerschap (rond 10 – 16 weken)
  • Rond 34 weken
  • 3-6 weken na de bevalling

Medicatie

Gebruikt u medicijnen voor uw psychiatrische klachten of gaat u deze medicijnen gebruiken tijdens de zwangerschap? Dan adviseren wij u meestal om in het ziekenhuis te bevallen en vervolgens minimaal één dag op de kraamafdeling te blijven. De bevalling vindt vaak plaats met uw eigen verloskundige. U heeft dan een kamer samen met uw baby. Uw partner mag hierbij ook aanwezig zijn. 

Op de kraamafdeling werken verpleegkundigen die ervaring hebben met zwangeren die psychiatrische problemen hebben. Zij kunnen u en uw partner, indien nodig, goed ondersteunen.

Expertisecentrum

Ruim 15 jaar geleden werd in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, nu OLVG locatie West, de POP-poli opgericht door gynaecoloog dr. Heeres, psychiater Prof. Honig en kinderarts dr. Wennink.  Een unieke samenwerking van drie specialismen om eerste- en tweedelijnszorgverleners te adviseren rondom de combinatie zwangerschap en psychiatrische ziekten.  In OLVG Oost bestond eveneens een POP-poli, opgericht door gynaecoloog dr. Van Pampus, psychiater Portier en kinderarts dr. Van Kempen. Na de fusie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en OLVG zijn beide POP-poli’s samengegaan. Sinds 2019 zijn er 3 POP-spreekuren per week en is het 'dedicated' POP-team uitgebreid met meerdere gynaecologen, gespecialiseerd verloskundigen, kinderartsen en psychiaters, en sinds 2020 met opleidingsassistenten.

Om de kwaliteit van de POP-poli als expertisecentrum  te kunnen blijven waarborgen, volgen wij de laatste ontwikkelingen op het gebied van zwangerschap en psychiatrie, zijn wij op de hoogte van de meest recente literatuur en dragen wij bij aan het vergroten van de kennis over dit onderwerp door het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Zwangerschap en coronavirus

Bekijk de veelgestelde vragen van zwangere vrouwen over het coronavirus.

Bekijk het filmpje over zwangerschap en psychische klachten