Bezoektijden : hier leest u alles over onze bezoekregels

Als uw naaste in het ziekenhuis ligt, is het voor hem of haar meestal fijn om bezoek te ontvangen. Vanwege het coronavirus hebben we speciale regels voor bezoek. We begrijpen dat deze regels heel vervelend kunnen zijn voor u en andere naasten. Toch vragen wij u dringend zich aan deze regels te houden, voor de veiligheid van u, onze patiënten en onze medewerkers.

Dragen van een mondkapje

Wij vragen u om een mondkapje te dragen op onze verpleegafdelingen en in onze spreek- en onderzoekskamers. Het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes en op gangen is niet meer verplicht. 

Onze bezoekregels

 • Er mogen bij elke patiënt maximaal 2 bezoekers per dag komen. Dit geldt zowel voor bezoek aan patiënten met corona als voor patiënten zonder corona. 
  Let op: deze 2 bezoekers mogen niet tegelijk op bezoek komen.
 • Bezoekers mogen maximaal 1 kind (jonger dan 12 jaar) meenemen. Hij of zij telt niet mee voor het maximale aantal bezoekers per dag.
 • Bezoektijden OLVG locatie Oost en locatie West: bezoekers zijn welkom tussen 15.30 en 20.00 uur.
 • Bezoekers mogen maximaal 1 kind (jonger dan 12 jaar) meenemen. Hij of zij telt niet mee voor het maximale aantal bezoekers per dag. De bezoekers houden 1,5 meter afstand tot de patiënt en onze medewerkers, en dragen een mondkapje. 
 • Op de volgende verpleegafdelingen zijn enkele andere regels: Anna en Toorop Paviljoen, Intensive Care, Cardiac Care Unit (Hartbewaking), Neonatologie, Kinderafdeling, Medische Psychiatrie/MPU. 
 • Voor sommige patiënten kan het behandelteam besluiten dat er uitzonderingen gemaakt worden, bijvoorbeeld voor mensen die terminaal ziek zijn. De zorgverlener maakt daarover afspraken met de naasten.

Maak afspraken met naasten

 • We adviseren u om het bezoek goed met de familie en naasten te regelen. Zo kan er ook onderling voorkomen worden dat een bezoeker voor niets naar het ziekenhuis komt. Elke patiënt heeft een eerste contactpersoon. Deze kent de wensen van de patiënt. 
 • Bent u zelf de eerste contactpersoon? Informeer dan goed de andere familie en naasten.

Uitzonderingen

Anna Paviljoen en Toorop Paviljoen 

 • Uw partner is dag en nacht welkom.
 • Het overig bezoek is welkom tussen 9.00 en 21.00 uur.

Intensive Care

Maximaal 2 bezoekers per patiënt per dag maximaal 30 min; dit geldt voor zowel patiënten zonder corona als voor patiënten met corona.

Cardiac Care Unit (CCU, ook wel afdeling Hartbewaking)

 • Er mag 1 begeleider bij patiënt blijven bij aankomst op de CCU (totdat duidelijk is of de patiënt opgenomen moet blijven of welke behandeling volgt, daarna geldt de algemene bezoekregeling).

Kinderafdeling

 • De ouders of verzorgers van het kind mogen op bezoek komen. Zij mogen hun kind onbeperkt bezoeken. We maken speciale afspraken over de hygiëne. 
 • Extra bezoek mag maximaal 2 keer een uur op bezoek komen. In totaal mogen er maximaal 2 personen tegelijk bij het kind zijn, inclusief kinderen.
 • Eén ouder of verzorger mag blijven slapen bij het kind.
 • Op de afdeling Dagbehandeling mag maximaal één ouder of verzorger aanwezig zijn.

Neonatologie

Alleen de ouders of verzorgers van het kind mogen op bezoek komen. Zij mogen hun kind onbeperkt bezoeken. We maken speciale afspraken over de hygiëne. 

Medisch Psychiatrische Unit en verpleegafdeling Psychiatrie

Voor OLVG, locatie Oost zijn bezoekers dagelijks tussen 15.30 uur en 20.00 uur welkom. Voor de Medisch Psychiatrische Unit en verpleegafdeling Psychiatrie van OLVG, locatie West gelden andere tijden:

 • Medisch Psychiatrische Unit en verpleegafdeling Psychiatrie - maandag t/m vrijdag:
  tussen 13.00 en 14.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur
 • Medisch Psychiatrische Unit en verpleegafdeling Psychiatrie - zaterdag en zondag:
  tussen 13.00 en 16.30 uur en tussen 19.00 en 20.30 uur

Onze zorgverlening in tijden van corona

In OLVG treffen we diverse maatregelen om uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. Bekijk de belangrijkste informatie over uw afspraak, opname of bezoek aan ons ziekenhuis. Lees verder