Informatie rondom coronavirus

Veelgestelde vragen coronavirus en zwangerschap

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u, wanneer u zwanger bent, veel vragen heeft over het coronavirus (COVID-19) en de gevolgen hiervan voor uw zwangerschap. Daarom hebben wij de meest gestelde vragen voor u op een rij gezet. Heeft u toch een andere vraag, neem dan contact op met uw verloskundige.

Snel naar

Algemeen - Ik ben zwangerNaar verloskundige/ziekenhuis - De bevalling - Emoties - De kraamtijd

Algemeen

Hoe weet ik of ik besmet ben met het coronavirus?
Op de website van het RIVM kunt u zien of er een indicatie is om te testen op het coronavirus. Neem bij twijfel telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundige hiervoor te bezoeken, neem dan eerst telefonisch contact op voor advies. 

Ik ben zwanger

Moet ik mij extra zorgen maken nu ik zwanger ben?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met het coronavirus meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er een iets grotere kans op vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit een spontane vroeggeboorte is, of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Verloopt het coronavirus anders voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van het coronavirus. Wanneer een zwangere vrouw wel geïnfecteerd is met het virus, is het onzeker of het verloop anders is dan bij niet-zwangere vrouwen. Van andere virale infecties, lijkend op COVID-19 (SARS, MERS, H1N1) weten we dat er een grotere kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is, met name in het derde trimester (na 28 weken).

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht van het coronavirus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het coronavirus is nog niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens-route, dus via de handen, door hoesten of niezen.

Is er iets waar ik in mijn zwangerschap extra op moet letten in deze 'coronatijd'?
Volgens de richtlijnen van het RIVM behoren zwangere vrouwen niet tot de risicogroep. Het is wel belangrijk om de algemene adviezen op te volgen betreffende hygiëne en het bewaren van ‘sociale afstand’ (1,5 meter afstand van niet-huisgenoten).

Naar de verloskundige/naar het ziekenhuis

Ik heb het coronavirus en zit in thuisisolatie; gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundige wat u in uw geval kunt doen.

De laatste controles met de verloskundigen en gynaecologen gaan niet door. Heeft dit geen negatieve gevolgen voor de baby of voor mij?
In principe is wekelijkse controle niet nodig. Wanneer er echter aanwijzingen zijn voor bijvoorbeeld een verminderde groei van de baby, dan is een controle en/of echo wel nodig. Neem dan contact op met uw verloskundige.

Ik ben genezen van het coronavirus. Ben ik nu onder extra controle van een gynaecoloog?
Nee. Wanneer u het coronavirus heeft gehad, is er geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Is het wel verstandig om op controle te gaan in het ziekenhuis?
Uw verloskundige overlegt met u of er wel of niet een afspraak wordt gemaakt. Sommige vrouwen zullen echt moeten komen, bijvoorbeeld bij een te hoge bloeddruk of wanneer de baby niet goed groeit.

Mag mijn partner mee naar de afspraak?
Uw partner mag wel mee naar:

 • de polibezoeken
 • de 20 wekenecho
 • de bevalling. De partner mag altijd bij de bevalling aanwezig zijn, ongeacht of hij/zij klachten heeft die wijzen op het coronavirus, of positief getest is.

Partner mag niet mee naar:

 • de operatiekamer, als de partner verdacht wordt van het coronavirus of dit heeft, en er een keizersnede moet gebeuren.

Mag ik mijn kind meenemen naar mijn afspraak?
Helaas mag u uw kind niet meenemen naar een bezoek aan OLVG. Dit geldt ook voor een poliklinische- en echoafspraak.

De bevalling

Ik heb op dit moment het coronavirus, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij u tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de baby. Als de infectie langer dan 14 dagen geleden was, vervalt dit advies en kunt u, wanneer u dit wilt, ook thuis bevallen.

Word ik in het ziekenhuis gescheiden van mijn baby als ik het coronavirus heb of ervan verdacht word?
Moeders worden in OLVG zo min mogelijk gescheiden van hun baby. Alleen als de baby op een neonatologie-afdeling op een zaal moet worden opgenomen, mogen ouders die (eventueel) corona hebben niet op bezoek komen. In alle andere situaties vinden wij dat de gevolgen van een scheiding van moeder en kind voor de emotionele binding en de borstvoeding in deze belangrijke eerste fase niet opwegen tegen een eventuele besmetting van het kind. Als de moeder in dezelfde kamer verblijft als de baby, moet zij minimaal 2 meter afstand houden van de baby behalve als ze de baby verzorgt. Bij verzorgen en het geven van borstvoeding is goede handhygiëne noodzakelijk en het liefst ook een chirurgisch mondmasker als dat beschikbaar is. Vermijd hoesten of niezen in de buurt van uw baby.

Is er nog wel tijd om bevallingen te begeleiden? 
Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. De capaciteit is niet anders dan voorheen.

Heb je een verhoogd risico op het coronavirus als je in het ziekenhuis bevalt?
In principe niet, de zorgverleners zijn fit. Als ze klachten en koorts hebben mogen ze niet werken. Ook zijn (bijna) alle zorgverleners gevaccineerd. Daarnaast hebben wij aparte bevalkamers voor zwangeren met het coronavirus.

Zijn er speciale regels in deze 'coronatijd' bij een ziekenhuisbevalling?
Door het coronavirus kan uw bevalling iets anders verlopen dan we normaal gewend zijn. Dit heeft te maken met het beschermen van onze medewerkers.

 • Het zou kunnen, als dat medisch verantwoord is, dat we u vragen om op onze andere locatie of in een ander ziekenhuis te bevallen. Dit kan het geval zijn als onze capaciteit vol is.
 • Op onze beide OLVG-locaties kunnen vrouwen met een coronabesmetting bevallen en daarna geïsoleerd verpleegd worden. Als de kans groot is dat de baby moeten worden opgenomen op de afdeling Neonatologie, kunnen wij u vragen om te bevallen in OLVG, locatie Oost.
 • Wilt u voordat u komt bevallen telefonisch aangeven of u bovenste-luchtwegklachten en/of koorts heeft? Dit heeft gevolgen voor de manier waarop we u opvangen.
 • Op de verloskamers: partner plus 1 ander volwassen persoon voor het ondersteunen of begeleiden van de zwangere. Zij moeten op de verloskamer blijven en mogen niet in- en uitlopen.
 • Laat ons van tevoren telefonisch weten als uw partner het coronavirus heeft of klachten heeft die daarop wijzen.

Er zijn angsten dat er geen verloskundigen beschikbaar zouden zijn vanwege het coronavirus. Zijn deze angsten gegrond?
Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. De capaciteit is niet anders dan voorheen.

Kun je tijdens de bevalling nog wel een ruggenprik (epiduraal) krijgen of staan alle anesthesiologen straks op de IC?
Ja, dat kan. Als er onvoorziene omstandigheden zijn, kan het soms even duren voordat u de ruggenprik kunt krijgen. Dan bespreken we alternatieve pijnstilling met u.

Emoties

Vrouwen ervaren tijdens de zwangerschap vaak heftigere emoties. In deze tijd helemaal. Hoe komt dat en hoe ga je ermee om?
Als zwangere voelt u zich vaak extra kwetsbaar. Ook voelt u zich verantwoordelijk voor de gezondheid van de baby. Het is logisch dat emoties wat heftiger zijn. Probeer die emoties te accepteren zoals ze zijn. Het is niet erg dat u zich angstig of extra kwetsbaar voelt. Als u heel erg gespannen bent, ervaart u stress en als u dan overal leest dat stress erg is, raakt u nog meer gespannen. Belangrijk is dat u er iets mee doet, zoals mindfulness of yoga. Er zijn veel online cursussen.

Zwangere vrouwen die thuis zitten hebben nu heel veel tijd om te piekeren. Het is juist nu belangrijk om structuur aan te brengen in de dag en genoeg afleiding te zoeken. En u kunt naar buiten als u voldoende afstand houdt. Blijven bewegen (fietsen, wandelen) is juist goed voor lichaam en geest.

De kraamtijd

Mag ik borstvoeding geven als ik het coronavirus heb?
Dit kan zeker. Borstvoeding is in het algemeen de beste voeding voor het kind. Voor zover nu bekend zijn de voordelen van borstvoeding groter dan de mogelijke nadelen, ook als u corona heeft. Het coronavirus is niet aangetoond in moedermelk.

Het belangrijkste risico voor het kind is het directe contact met de moeder en de mogelijke verspreiding van het virus via handen of druppels. Daarom raden we aan om goed op uw hygiëne te letten: handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, een eigen borstkolf of fles gebruiken en de borstkolf of fles goed schoonmaken na gebruik. Omdat u het virus kunt overbrengen aan de baby, kunt u overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. Bij pasgeborenen die worden opgenomen op de afdeling neonatologie kunnen andere adviezen gelden zoals het dragen van een mondmasker en alleen afgekolfde moedermelk geven.

Kan de pasgeboren baby besmet raken met het coronavirus?
Ook pasgeboren baby’s kunnen het coronavirus krijgen. Omdat de incubatietijd 2 tot 14 dagen is, kan de baby tot 2 weken na het herstel van zieke gezinsleden coronaklachten krijgen. Tot op heden is er weinig bekend over een ernstig ziekteverloop bij pasgeborenen, maar er zijn nog weinig gegevens beschikbaar. Baby’s kunnen ook ziek worden door andere virussen of bacteriën. Let daarom altijd goed op de algemene hygiënemaatregelen. Als u hoest of verkouden bent, hou dan minimaal 2 meter afstand van de baby, behalve bij de verzorging, zodat de kans om een virus over te dragen zo klein mogelijk wordt. Dit geldt ook voor andere gezinsleden met klachten.

Goede observatie van uw baby is belangrijk, zeker in de eerste weken na de geboorte. De verloskundige en (professionele) kraamzorg kunnen u daarbij helpen. Let op als uw baby:

 • Een temperatuur heeft van meer dan 37.5°C of minder dan 36.5°C.
 • Problemen heeft met ademen, dat wil zeggen langere tijd achter elkaar meer dan 60x per minuut ademt, kreunt, ‘neusvleugelt‘ (de neusvleugels beweegt bij het ademen) of stopt met ademen.
 • Van kleur verandert: er bleek, geel, blauw of grauwig uitziet.
 • Slecht drinkt.
 • Suf is en niet goed wakker wordt voor de voeding.

Bespreek deze signalen dan met uw kraamverzorgende. Als deze er niet is en als u twijfelt, neem dan contact op met de verloskundige bij wie u onder controle bent. Zij kan u verder adviseren.

Hoe kwetsbaar is een pasgeborene met het coronavirus??
Meestal heeft een pasgeborene een mild ziekteverloop. De baby kan echter wel andere mensen besmetten. Houdt u zich aan de regels van het RIVM om dit te voorkomen.

Kan ik met mijn pasgeboren baby de deur uit?
Ja, dit is geen probleem. Houdt u zich hierbij wel aan de regels van het RIVM.

Hoe zorg je nou goed voor jezelf in de kraamtijd met weinig hulp?
Het belangrijkste is dat u bekijkt wat nu echt nodig is. Stel prioriteiten. Laat eten maken door derden en indien nodig op de stoep zetten. Breng structuur aan samen met uw partner. Zeker als u meerdere kinderen heeft kan het zwaar zijn en dit mag ook zo zijn.

Wat zijn de regels voor bezoek op het Anna Paviljoen (locatie Oost) en het Toorop paviljoen (locatie West)?

Voor bezoek op beide locaties gelden vanaf 21 juni 2021 de volgende regels met betrekking tot bezoek (niet zijnde de partner):

 • Bezoektijd: 15.30-19.30 uur
 • Maximaal 2 volwassen bezoekers per dag (deze personen komen apart, dus niet tegelijkertijd op de kamer) met eventueel maximaal 2 kinderen (uit eigen gezin) tot 12 jaar.
 • Maximaal 1 uur per dag

Mag ik kraambezoek ontvangen?
Kwetsbare groepen (mensen boven de 70 jaar en/of met een onderliggende ziekte zoals suikerziekte, longproblemen) komen liever niet op kraambezoek. Probeer out of the box te denken, plan bijvoorbeeld Skype-kraamvisite of organiseer een online kraamborrel.

Bron: Rijksoverheid

Meer informatie over coronavirus en zwangerschap