home

Vroegtijdige weeën of gebroken vliezen : voordat u 37 weken zwanger bent

Een zwangerschap duurt vaak ongeveer 40 weken. Als u weeën krijgt voordat u 37 weken zwanger bent, dan heeft u vroegtijdige weeën. Het kan zijn dat u dan te vroeg gaat bevallen. Soms krijgt u een behandeling om de weeën te stoppen. Uw arts bespreekt de mogelijkheden met u.

Over vroegtijdige weeën

Een zwangerschap duurt ongeveer 40 weken. Na ongeveer 40 weken krijgt u weeën. Uw lichaam maakt zich met weeën klaar voor de bevalling. Bij een wee trekt de baarmoeder samen. Bij weeën voelt u vaak pijn in uw buik of onderrug. Soms kunt u ook wat bloed, slijm of vruchtwater verliezen.
Als u weeën krijgt voordat u 37 weken zwanger bent, dan heet dit vroegtijdige weeën. Als u vroegtijdige weeën heeft, kunnen uw vliezen ook breken. Er komt dan veel vocht uit uw vagina. Dit is uw vruchtwater. Bij vroegtijdige weeën kunt u te vroeg bevallen. Als u minder dan 34 weken zwanger bent, krijgt u daarom een behandeling om de weeën te stoppen.  

Onderzoek

Als u weeën heeft, betekent dat niet altijd dat de bevalling begonnen is. De arts bekijkt daarom eerst of uw bevalling is begonnen. Vaak is dat met een inwendig onderzoek.
De arts meet ook de weeën en de hartslag van uw kind. Hiervoor krijgt u een band om uw buik.

Echografie

Soms is het nodig om een echografie te maken. Een echografie is een onderzoek van de binnenkant van uw lichaam. Dit onderzoek gebeurt via geluidsgolven. De geluidsgolven maken uw baarmoeder zichtbaar. Bij een echografie bekijkt de arts hoe het gaat met uw baby, hoe uw baby en de placenta liggen, hoeveel vruchtwater u heeft. De arts kan ook de lengte van uw baarmoederhals meten. Om de lengte van uw baarmoederhals te meten krijgt u een echo via de vagina.

Andere onderzoeken

Soms krijgt u een bloedonderzoek of urineonderzoek. Hiermee kan de arts bijvoorbeeld zien of u infecties heeft.

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen. Soms moet u rust nemen. Als u een infectie heeft, krijgt u vaak medicijnen.
Vaak is het doel van de behandeling dat u minder weeën krijgt. Soms krijgt u weeënremmers.

Weeënremmers

Met weeënremmers probeert de arts soms uw bevalling een paar dagen uit te stellen. De organen van uw baby hebben dan meer tijd om te groeien.  
Vaak geeft de arts weeënremmers als u tussen de 24 en 34 weken zwanger bent.
De arts bespreekt met u of u weeënremmers krijgt.
Als u minder dan 32 weken zwanger bent en de bevalling is begonnen, dan bevalt u vaak in een centrumziekenhuis, zoals het Amsterdam UMC. Deze ziekenhuizen hebben een Neonatale Intensive Care afdeling. Dit is een speciale afdeling waar te vroeg geboren baby’s zorg kunnen krijgen.

Omdat weeënremmers soms bijwerkingen kunnen hebben, houdt de arts u en uw baby goed in de gaten in het ziekenhuis.

Rijpen van de organen

Als uw baby te vroeg geboren wordt, zijn de organen van uw baby vaak nog niet klaar met groeien. Als u vroegtijdige weeën heeft, geeft de arts u soms corticosteroïden om te zorgen dat de organen van uw baby sneller groeien. Corticosteroïden zijn medicijnen.
Vaak merkt u zelf niets van corticosteroïden. Uw baby kan wat minder gaan bewegen. Soms wordt de hartslag van uw baby iets lager. Dit is niet erg.

Zo gaat het verder

Geen weeën meer, vliezen niet gebroken

Na 2 dagen gebruikt u geen weeënremmers meer. Als u dan geen weeën meer heeft en uw vliezen zijn niet gebroken, mag u naar huis.
Als u voor de vroegtijdige weeën begeleid werd door een verloskundige, kunt u vaak terug naar de verloskundige.

Doe het eerste paar dagen rustig aan. U kunt uw dagelijkse activiteiten weer doen.
Als u minder dan 37 weken zwanger bent en opnieuw weeën krijgt, belt u weer met de  Spoedzorg Verloskunde. U krijgt meestal niet nog een keer weeënremmers.

Thuisarts logo Onderstaande informatie is afkomstig van Thuisarts.nl

Wat merk je van te vroeg gebroken vliezen?

Als je vliezen 3 weken of langer voor je uitgerekende datum breken, is dat te vroeg.

Dat je vliezen breken, merk je zo:

  • Er komt meestal ineens veel vocht uit je vagina. Zonder dat je aan het plassen bent. Dit vocht is vruchtwater. Je kunt druppel voor druppel vocht verliezen. Of steeds veel druppels achter elkaar. Of misschien in 1 keer heel veel vocht.
  • Meestal voel je niets van het breken zelf. Sommige vrouwen voelen het als het knappen van een elastiekje. Het doet geen pijn.

Als je vliezen te vroeg breken, kan je bevalling al beginnen. Maar misschien is je baby nog niet zo ver. Bijvoorbeeld omdat je baby nog niet groot genoeg is. Bel daarom direct je arts in het ziekenhuis of je verloskundige als je vliezen breken.

Wat zijn de risico’s van te vroeg gebroken vliezen?

Door te vroeg gebroken vliezen kunnen er problemen bij de moeder en de baby komen:

  • Je kunt te vroeg bevallen. Je baby heeft dan bijvoorbeeld een grotere kans op problemen, zoals moeite met ademen.
  • Er kunnen bacteriën in de baarmoeder komen. Die kunnen ontstekingen geven bij jou en je baby.

Hoe gaat het als je vliezen te vroeg breken?

Als je vliezen te vroeg breken, moet je naar het ziekenhuis. Je krijgt het advies om een paar dagen in het ziekenhuis te blijven. Hier kan een arts controleren of het goed blijft gaan met jou en je baby.

Vaak is het het beste voor de baby als die tot 37 weken in je buik blijft zitten. Soms is korter beter. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat met de baby.

Het kan zijn dat je bevalling al begint. Als dat zo is, blijf je in het ziekenhuis totdat je baby geboren is.

Als je bevalling nog niet begint, kun je misschien de kans op sommige problemen kleiner maken. Je bespreekt met je arts of je medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie wilt (antibiotica). Deze medicijnen kun je 7 dagen of korter krijgen.

Kiezen voor wel of geen antibiotica als je vliezen te vroeg zijn gebroken

Als je vliezen te vroeg gebroken zijn, kun je medicijnen tegen ontstekingen door een bacterie krijgen. Deze medicijnen heten antibiotica. De arts bespreekt de voordelen en nadelen van deze medicijnen met je. Samen beslissen jullie of je deze medicijnen wilt krijgen.

Voordelen van medicijnen tegen ontstekingen (antibiotica)
  • De kans is iets kleiner dat je baby een ontsteking door een bacterie krijgt.
Nadelen van medicijnen tegen ontstekingen (antibiotica)
  • Met de medicijnen blijft de kans op grote problemen bij je baby even klein als de kans zonder medicijnen. De kans op longschade of een andere ernstige ziekte bij je baby blijft klein. En de kans op overlijden blijft klein.
  • Je kunt bijwerkingen krijgen van de medicijnen. Zoals diarree, misselijk zijn en rode vlekjes en bultjes op je huid.
  • Als jij of je baby later andere medicijnen tegen ontstekingen nodig hebben, werken die misschien minder goed. De bacteriën zijn dan minder gevoelig voor de medicijnen. Dit heet resistent.
  • Je kunt een allergische reactie krijgen op de medicijnen. Dit komt bijna nooit voor.
  • Misschien zijn de medicijnen slecht voor de goede bacteriën in de darmen van je baby. Artsen weten niet of je baby daar later nog last van kan hebben.

Hoe gaat het verder als je vliezen te vroeg breken?

Meestal begint een bevalling binnen 24 uur nadat de vliezen zijn gebroken. Maar dat hoeft niet. Als je korter dan 37 weken zwanger bent, is het voor je baby beter als die nog even in je buik blijft.

Tot 37 weken is het het beste om te wachten tot de bevalling vanzelf begint. Soms kan het nodig zijn om de bevalling te laten beginnen. Bijvoorbeeld als je de GBS-bacterie hebt. Of als de arts denkt dat er een bacterie bij je baby is gekomen.

De arts kan je dan medicijnen geven om de bevalling te laten beginnen. Dit heet inleiden. Je arts bespreekt met je of dit bij jou nodig is.

Meer informatie over te vroeg gebroken vliezen

Over deze tekst

We hebben deze tekst gemaakt met de richtlijn voor artsen over te vroeg gebroken vliezen.

Thuisarts logo De informatie die hierboven staat komt van Thuisarts.nl en is 28 dec 2023 nog aangepast.

De bevalling begint

In het ziekenhuis controleert de arts vaak uw hartslag. Soms is de kinderarts bij de geboorte aanwezig. Vaak kunt u via de vagina bevallen.
Na de bevalling legt de arts de baby vaak in een couveuse. Een couveuse is een afgesloten bedje voor baby’s die extra zorg nodig hebben. Als u bevalt voordat u 35 weken zwanger bent, legt de arts uw baby altijd in een couveuse.
U kunt meteen proberen borstvoeding te geven. Te vroeg geboren baby’s drinken vaak slecht aan de borst. Als dit voor uw baby het geval is, kunt u kolven. De verpleegkundige geeft de moedermelk dan via een slangetje aan uw baby.
Als uw baby in de couveuse ligt, kunt u de kraambedperiode in het ziekenhuis blijven. Als uw baby erg vroeg geboren is, kan het zijn dat u naar huis mag terwijl uw baby in het ziekenhuis blijft.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG. U kunt ook bellen.

Polikliniek Verloskunde, locatie Oost, P1
020 599 30 60 (op werkdagen van 08.15 uur tot 16.15 uur)

Polikliniek Verloskunde, locatie West, route 24
020 510 86 24 (op werkdagen van 08.15 uur tot 16.15 uur)

Bij spoed
Anna Paviljoen, locatie Oost, 2e etage
Spoedzorg Verloskunde,  020 599 22 35 (bij spoed, dag en nacht bereikbaar)
Bevalsuites, 020 599 30 09 (dag en nacht bereikbaar)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Verloskunde van OLVG. Laatst gewijzigd:

Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.