Home

Hartcentrumwe zijn er op betekenisvolle momenten

Hartcentrum | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West 

020 510 89 11

Locatie Oost

020 599 30 32

Locatie Spuistraat

020 599 30 32

Naar MijnOLVG

Hartcentrum OLVG is een multidisciplinaire afdeling voor cardiologie en cardiothoracale chirurgie. Het is een van de grootste dottercentra van Nederland en het grootste hartcentrum van Amsterdam. De artsen onderzoeken en behandelen patiënten met uiteenlopende hart- en vaataandoeningen. Behandelingen gebeuren zoveel mogelijk ‘minimaal invasief’, dus met zo min mogelijk belasting voor de patiënt, of het nu gaat om behandeling van chronische hartklachten of acute, levensbedreigende hartproblemen. Het Hartcentrum werkt op basis van het principe van ‘value based health care’, dat wil zeggen dat uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn inzichtelijk worden gemaakt.

Cardiologie houdt zich bezig met diagnostiek en behandeling van hartziekten. Bijzondere aandachtsgebieden van Cardiologie in OLVG zijn:

 • Interventiecardiologie (dotteren) 
 • Ritmecardiologie 
 • Hartfalen 
 • Wetenschappelijk onderzoek
 • TAVI (transkatheter aortaklep implantatie)

Cardiothoracale Chirurgie houdt zich bezig met de operatieve behandeling van hart- en longaandoeningen. Ook de chirurgische behandeling van afwijkingen aan de aorta in de borstkas valt onder dit specialisme. Bijzondere aandachtsgebieden van cardiothoracale chirurgie in OLVG zijn de minimaal invasieve hartoperaties:

 • Minimaal invasieve longoperaties 
 • Minimaal invasieve hartklepoperatie, operatie mitralis en/of tricuspidalisklep
 • Minder invasieve aortaklepoperatie
 • Minimaal invasieve operatie bij boezemfibrilleren

Feiten & cijfers

 • 2.500 dotterbehandelingen per jaar
 • 800hartoperaties per jaar

Ervaringsverhaal

29 september 2017

hartpoli speciaal voor vrouwenomdat hartproblemen bij vrouwen vaak niet begrepen worden

Ruim vijf jaar geleden opende OLVG als één van de eersten in Amsterdam een hartpoli speciaal voor vrouwen. Cardioloog Jutta Schroeder-Tanka ziet tijdens dit spreekuur voor hartklachten vrouwen uit het hele land. Vandaag, op Dress Red Day, blikt Jutta terug én kijkt ze vooruit.

Lees verder