home

Eerste Hart Hulp (EHH) : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Eerste Hart Hulp (EHH)

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 36

Openingstijden

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de dagbehandeling

De Eerste Hart Hulp (EHH) is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. De EHH is direct toegankelijk wanneer u acute hartklachten hebt, zoals pijn op de borst, ritmestoornissen en kortademigheid. U wordt hiernaar verwezen door de huisarts, ambulance of specialist. Ook kunt u zelf beslissen naar de EHH te komen. Op deze afdeling worden verschillende onderzoeken gedaan, waaronder echo en ergometrie.

Triage en observatie

De EHH is een aparte afdeling van de Cardiac Care Unit (Hartbewaking). Alle kamers zijn uitgerust met geavanceerde apparatuur voor hartritmebewaking. Op de EHH vindt triage en observatie plaats wanneer u acute klachten hebt, zoals pijn op de borst, overvulling of ritmestoornissen. Tijdens de opvang en observatie wordt u behandeld door de dienstdoende cardioloog en/of een arts-assistent Cardiologie en een gespecialiseerd verpleegkundige van de CCU.

Wachtruimte

De EHH heeft een comfortabele wachtruimte waar u geobserveerd kunt worden met hartritmebewaking. Ook kunnen u en uw familieleden er wachten op uitslagen van onderzoeken.

Diagnostiek

Afhankelijk van de aandoening kunnen er verschillende onderzoeken worden gedaan, zoals een hartfilmpje, laboratoriumonderzoek of een inspanningstest. Als het nodig is wordt u vervolgens opgenomen op CCU (Hartbewaking), de verpleegafdeling Cardiologie of op de afdeling van een ander specialisme. Maar u kunt soms ook meteen naar huis met een verwijzing naar de huisarts of een afspraak voor controle op de polikliniek Cardiologie.