home

Elektrofysiologisch onderzoek en katheterablatie : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Bij een elektrofysiologisch onderzoek (EFO) onderzoekt de cardioloog het functioneren van het geleidingssysteem van het hart. Zo nodig wekt de arts hartritmestoornissen kunstmatig op om ze daarna te beoordelen.

Verloop

text-basics

Het onderzoek

De cardioloog wekt ritmestoornissen op door elektrische stimulatie van het hart. Hiervoor gebruikt hij katheters. Dit zijn dunne, soepele slangetjes die via een ader of slagader, meestal in de lies, naar het hart worden geschoven. Met röntgendoorlichting kan de arts de positie van de katheters bepalen.

Soms wordt een ritmestoornis opgewekt met behulp van medicatie via een infuus.
Als er een ritmestoornis ontstaat, dan kan de cardioloog deze zo nodig direct weer stoppen. Afhankelijk van de gevonden ritmestoornis kan de cardioloog vervolgens, meestal aansluitend, een katheterablatie uitvoeren. Aan het einde van het onderzoek worden alle katheters verwijderd en krijgt u voor enige uren een drukverband in één of beide liezen.

Na het onderzoek

Na de ingreep wordt u overgebracht naar de verpleegafdeling. Hier blijft u nog enkele uren in bed liggen. Uw hartritme wordt dan bewaakt en meestal blijft u een nacht in het ziekenhuis. U krijgt een voorlopige uitslag en zo nodig een afspraak voor een bezoek aan de polikliniek.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hartcentrum.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: