home

Hartcentrum OLVG heeft 2 nieuwe erkenningen in STZ topklinisch zorgregister!

Op vrijdag 23 september ontvingen we bericht dat er twee nieuwe OLVG erkenningen zijn toegevoegd aan het STZ Topklinisch zorgregister: het Expertisecentrum Integrale Behandeling Boezemfibrilleren en het Expertisecentrum voor minimaal invasieve mitralisklep chirurgie.

Een erkenning in het Topklinisch Zorgregister betekent dat er een erkend topklinisch klimaat is voor de zorg rondom een bepaalde aandoening, behandeling en/of diagnostiek. Een externe beoordelingscommissie toetst dit aan de hand van een set criteria die aansluiten bij de pijlers van STZ: Topklinische zorg, Opleiding en Wetenschap. Daarnaast wordt veel belang gehecht aan de mate van innovatie van de functie en aan de wijze waarop patiëntervaringen worden meegenomen in het continue verbeteren en ontwikkelen van de zorg.

Het zijn erkenningen om trots op te zijn! Felicitaties aan alle betrokkenen die hard hebben gewerkt om deze erkenningen te ontvangen.

Betrokken afdelingen

Hartcentrum