home

Hartritmestoornis : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Een hartritmestoornis is een afwijking van het normale hartritme, ook wel sinusritme genoemd. Bij sinusritme trekt het hart zich samen door een elektrische prikkel. De hartslag is dan regelmatig en klopt tussen de 50-100 keer per minuut. Tijdens inspanning kan dit oplopen tot 120-180 slagen per minuut. Bij een hartritmestoornis is er een afwijking in de vorming van de elektrische prikken of met de geleiding van de prikkel. Het kan zijn dat het hart te snel, te langzaam of onregelmatig samenknijpt.

Soorten hartritmestoornissen

Er zijn veel verschillende soorten ritmestoornissen, maar de meest voorkomende zijn:

 • Boezemfibrilleren
 • Boezemflutter
 • AVNRT
 • Kamertachycardie
 • Kamerfibrilleren
 • AV-blok
 • Bradycardie
 • Sick Sinus Syndroom

Hoe ontstaat het?

Hartritmestoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben. De belangrijkste factoren die de kans op hartritmestoornissen verhogen zijn:

 • Ouderdom
 • Te snel werkende schildklier
 • Een hartinfarct in het verleden
 • Hartfalen
 • Hartspierziekte (cardiomyopathie)
 • Operatie aan het hart
 • Roken, alcohol en drugs
 • Aangeboren hartafwijking

Klachten

Niet iedereen met een hartritmestoornis heeft hier last van. Klachten die kunnen ontstaan door een hartritmestoornis zijn:

 • Hartkloppingen
 • Hartoverslagen
 • Pijn of druk op de borst
 • Transpireren
 • Misselijkheid
 • Vermoeidheid
 • Duizeligheid
 • Flauwvallen
 • Benauwdheid
 • Angst

Behandelingen

Voor hartritmestoornissen zijn verschillende behandelingen mogelijk. Welke behandeling uw arts voorstelt is onder andere afhankelijk van de oorzaak van de hartritmestoornis en de plaats waar deze ontstaat. Mogelijke behandelingen naast een medicatieve behandeling zijn:

Elektrische cardioversie

Het ritme van het hart herstellen door een elektrische schok.

Pacemaker implantatie

Een pacemaker meet en herstelt het hartritme.

ICD implantatie

Een implanteerbaar kastje dat continu het hartritme in de gaten houdt.

Katheterablatie

Ablatie is een behandeling bij hartritmestoornissen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met het Hartcentrum. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: