home

Hartfalen : u kunt hiervoor terecht bij Hartcentrum

Als de pompfunctie van het hart minder goed werkt, noemen we dit hartfalen. Het hart pompt niet voldoende bloed rond. Het gevolg hiervan is dat delen van het lichaam onvoldoende zuurstofrijk bloed krijgen.

Klachten

Door gebrek aan zuurstofrijk bloed kunnen uiteenlopende klachten ontstaan. Klachten die kunnen duiden op hartfalen zijn vermoeidheid, kortademigheid, gewichtstoename en opgezette benen/enkels en/of buik, onrustig slapen en 's nachts vaak plassen en verminderde conditie. De ernst van de klachten verschilt. Sommige mensen met hebben er nauwelijks hinder van. Bij anderen zijn de klachten zo ernstig dat ze het functioneren belemmeren.

Hoe ontstaat het?

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Er zijn twee vormen van hartfalen: systolisch en diastolisch hartfalen. Er is sprake van systolisch hartfalen als met name de systolische functie (uitpompfunctie; uitpompen van bloed uit de linker hartkamer naar de grote lichaamsslagader) van de linker hartkamer gestoord is. De hartspier trekt dan niet krachtig genoeg samen.

Er is sprake van diastolisch hartfalen als met name de diastolische functie (vullingsfunctie; het laten binnenstromen van bloed in de linker hartkamer) gestoord is, terwijl de uitpompfunctie wel behouden is gebleven. Het hart trekt dan nog wel goed samen, maar kan niet meer goed ontspannen. De hartspier is stugger. In deze situatie leidt vulling van de linker hartkamer met bloed tot een snelle stijging van de druk in de linker hartkamer (vullingsdruk), waardoor o.a. klachten van kortademigheid kunnen ontstaan.

Behandelingen

In OLVG wordt u begeleid op de hartfalenpolikliniek. De cardioloog stelt een behandelplan voor u samen. Hierbij kunt u denken aan medicijnen maar ook aan het verbeteren van uw levenspatroon. Hartfalen patiënten komen ook regelmatig bij de hartfalenverpleegkundige voor voorlichting en controle. De hartfalenverpleegkundigen hebben dagelijks spreekuren en zijn telefonisch bereikbaar.

OLVG is het eerste ziekenhuis in Amsterdam met een spreekuur voor patiënten met diastolisch hartfalen. Ongeveer de helft van de patiënten met hartfalen heeft diastolisch hartfalen. In tegenstelling tot systolisch hartfalen, zijn de huidige behandelingsopties voor patiënten met diastolisch hartfalen helaas erg beperkt. Doel van het spreekuur is om te onderzoeken of de klachten van patiënten inderdaad door diastolisch hartfalen worden veroorzaakt en om de aandoening beter te kunnen  behandelen. Ook kan gevraagd worden of u mee wilt doen met wetenschappelijk onderzoek naar een betere behandeling voor diastolisch hartfalen.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Hartcentrum. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hartcentrum van OLVG. Laatst gewijzigd: