Home

Kindergeneeskundeuw kind is bij ons in goede handen

Kindergeneeskunde | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 88 90

Locatie Oost

020 599 30 38

Naar MijnOLVG

Kindergeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De kinderarts behandelt niet alleen kinderen die een ziekte of aandoening hebben. Ook kinderen bij wie de normale ontwikkeling of groei verstoord is, kunnen worden onderzocht en behandeld door de kinderarts.

Samen met de ouders en het kind bepalen we welke zorg en begeleiding nodig is. Bovendien houden we in elke situatie rekening met de ontwikkeling en omgeving van het kind.

Onze bijzondere aandachtsgebieden

De kinderartsen van OLVG hebben ieder hun eigen bijzondere aandachtsgebieden, zoals onder andere longaandoeningen, astma, diabetes, obesitas, hartaandoeningen, afwijkingen in de groei of problemen bij pasgeboren kinderen.

In OLVG opereren (kinder-)chirurgen voornamelijk veelvoorkomende aandoeningen. Bijvoorbeeld botbreuken na ongevallen, lies- en navelbreuken, niet ingedaalde balletjes en blindedarmontstekingen. Kinderen die in OLVG worden geopereerd, kunnen voor één of meerdere dag(en) worden opgenomen op de kinderafdeling. Kinderchirurgie is een deelspecialisme van Chirurgie.

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.

Ervaringsverhaal

19 juli 2018

Spoedeisende Hulp voor kinderenzo veel mogelijk rust, zo min mogelijk pijn

Hoe zorg je dat kinderen zo veel mogelijk rust en zo min mogelijk pijn ervaren op de Spoedeisende Hulp (SEH)? Kinderarts Paolo Valerio en SEH-arts Mariska Zwartsenburg vonden het antwoord. 

Lees verder