home

Spreekuur kinderen met obesitas : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

De dagopname heeft als doel om alle onderdelen die van invloed kunnen zijn op het gewicht van uw kind grondig te onderzoeken en met u te bespreken.

Verloop

Voorbereiding

Voor de onderzoeken tijdens deze dagopname moet uw kind nuchter zijn. Dit betekent dat uw kind niets mag eten of drinken vanaf 24.00 uur. Het nuchter blijven van uw kind is belangrijk voor het krijgen van correcte uitslagen van het bloedonderzoek.

Het onderzoek

Uw kind krijgt op deze dag de volgende onderzoeken:

  • Bloed- en urineonderzoek
  • GTT-TEST (Met deze glucosetolerantietest wordt onderzocht of het voedingssuiker (wordt in het lichaam glucose genoemd) op de juiste wijze wordt verwerkt in het lichaam van uw kind).

Na het onderzoek

Uiterlijk 2 weken na de dagopname staat er een consult ingepland bij de kinderarts en de obesitascoördinator samen. In dit consult bespreekt de kinderarts met u de uitslagen van de bloed- en urineonderzoeken.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: