home

Vaccinatie kind : uw kind beschermen tegen infectieziekten

Een infectieziekte is een ziekte door een bacterie of een virus. Een kind kan erg ziek zijn na een infectie. Heel soms kan een kind zelfs overlijden. Een vaccin helpt tegen een ernstige infectie. Een kind krijgt dan een vaccinatie. Een vaccinatie heet ook wel een inenting. In Nederland kan ieder kind vaccinaties krijgen die beschermen tegen infectieziekten.

Over infectieziekten

Er zijn veel infectieziekten waar een kind een beetje ziek van kan worden. Uw kind krijgt bijvoorbeeld keelpijn of een verstopte neus. Vaak gaan deze klachten vanzelf weer weg. Bijvoorbeeld bij een infectie met het rhinovirus.

Er zijn ook infectieziekten die een kind ernstig ziek kunnen maken, zoals kinkhoest of hersenvliesontsteking. Hierdoor kunnen de longen en hersenen beschadigen.

Beschermen tegen infectieziekten

In Nederland kan ieder kind vaccinaties krijgen die beschermen tegen 13 infectieziekten. Uw kind kan dan nog wel ziek worden, maar de ziekte is minder erg na een vaccinatie.

Na een vaccinatie kan uw kind ook geen bacterie of virus meer doorgeven. Met een vaccinatie beschermt uw kind dus ook andere mensen tegen een besmetting, zoals baby’s, jonge kinderen en moeders die zwanger zijn.

Deze vaccinaties zijn gratis. De vaccinaties zijn niet verplicht.

Vaccinaties tegen infectieziekten

Uw kind krijgt een vaccinatie op de leeftijd dat het uw kind de beste bescherming biedt. Lees meer informatie op de website van Rijksoverheid: Vaccinaties tegen infectieziekten.

Op de website van Rijksoverheid ziet u ook wat het vaccinatieschema is. In het vaccinatieschema staat wanneer kinderen hun vaccinaties kunnen krijgen. Bekijk de informatie op de website van Rijksoverheid: Vaccinatieschema.

  • Vanaf 1953 bestaan er in Nederland gratis vaccinaties voor kinderen. Sinds het invoeren van deze vaccinaties zijn er 6.000 tot 12.000 minder mensen tot 20 jaar overleden door infectieziekten.
  • In een vaccinatie zit altijd de reststof formaldehyde. In 1 peer zit ruim 100 keer zoveel formaldehyde als in 1 vaccinatie.
  • In een vaccinatie zit altijd de hulpstof alum. In 20 liter borstvoeding zit net zoveel alum als in alle vaccinaties samen die een kind in de eerste 6 maanden krijgt.

Afspraak voor de vaccinatie

Ouders van ieder kind in Nederland krijgen per post of per e-mail een oproep van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst of GGD voor de vaccinatie van het kind. In deze oproep leest u waar u met uw kind moet zijn en wanneer u zich kan melden. Als u niet naar de afspraak kunt komen, of u bent de afspraak vergeten, ga dan naar het inloopspreekuur bij u in de buurt. Op de website van de GGD Amsterdam leest u hier meer over: Inloopspreekuur prik gemist.

Twijfels over vaccineren

Misschien twijfelt u over het laten vaccineren van uw kind. De zorgverleners van OLVG kunnen u uitleg geven over vaccineren en uw vragen beantwoorden. Hieronder leest u antwoorden op vragen die ouders kunnen hebben.

Een vaccin bestaat uit 3 onderdelen:

  1. De werkzame delen. Dat is bijvoorbeeld een onderdeel van een bacterie of virus die uw kind ziek kan maken.
  2. Hulpstoffen, dit maakt de afweer extra actief zodat uw kind nog beter beschermd is. Ook zorgen hulpstoffen ervoor dat de vaccinatie goed houdbaar blijft en makkelijk is toe te dienen. Zie ook de informatie onder ‘Over vaccineren’.
  3. In de vaccinatie zit een hele kleine hoeveelheid reststoffen. Dit komt door het maken van de vaccinatie. Deze stoffen zijn niet gevaarlijk. Zie ook de informatie onder ‘Over vaccineren’. Lees op de website van de Rijksoverheid: Wat zit er in een vaccinatie?

Soms krijgt een kind wat koorts en kan de plek van de injectie wat rood en warm zijn.

Heel soms krijgt een kind door de koorts een koortsstuip. Dit ziet er naar uit, maar is verder onschuldig.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat vaccinaties geen autisme of gedragsproblemen veroorzaken. Lees de informatie op de website van kenniscentrum Lareb: Autisme is geen bijwerking van vaccinatie.

De oorzaak van autisme en gedragsproblemen is nog niet bekend. Vaak ontstaan deze problemen op vroege leeftijd. Dat is ook de leeftijd dat kinderen gevaccineerd worden. Deze problemen komen net zo vaak voor bij kinderen die wel een vaccinatie hebben gehad als bij kinderen die geen vaccinatie hebben gehad.

Ja, een vaccinatie is erg belangrijk.

Vaccineren is belangrijk voor de gezondheid van uw eigen kind en voor de kinderen van anderen. In gebieden waar steeds minder kinderen een vaccinatie krijgen, is de kans groter op het krijgen van een infectieziekte zoals kinkhoest, de bof of mazelen.

Vaccinaties werken heel goed tegen infectieziekten. Als uw kind na een vaccinatie toch ziek wordt, is de ziekte veel minder erg.

Via de moeder kan een vaccinatie tegen kinkhoest het kind beschermen. Als de moeder 22 weken zwanger is, kan zij een vaccinatie krijgen. De baby is dan voor 90% beschermd tegen het krijgen van kinkhoest.

Sommige kinderen zijn zo bang voor prikken dat het geven van bijvoorbeeld een vaccinatie niet lukt. U kunt voor een vaccinatie ook terecht bij OLVG. De afdeling Kindergeneeskunde van OLVG is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met prikangst. U kunt een verwijzing krijgen via uw huisarts.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Kindergeneeskunde, locatie Oost, P4
020 599 30 38 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
kinderpoli@olvg.nl

Polikliniek Kindergeneeskunde, locatie West, route 32
020 510 88 90 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)
kinderpoli@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: