home

Kinder- en Jeugdpsychologie : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

De kinder- en jeugdpsychologen maken deel uit van de vakgroep Kindergeneeskunde van OLVG. Op verzoek van de kinderarts, het kind of de ouders/opvoeders kan een kinder- of jeugdpsycholoog in consult worden gevraagd.

De kinder- en jeugdpsychologen bieden:

 • psychodiagnostisch onderzoek
 • (kortdurende) behandeling
 • gezinsbegeleiding
 • ouderbegeleiding

Wanneer kunnen kinder- en jeugdpsychologen ondersteuning bieden?

De kinder- en jeugdpsychologen kunnen ondersteuning bieden als een kind opgenomen is in het ziekenhuis of via het poliklinisch spreekuur, bijvoorbeeld als:

 • een kind langdurige lichamelijke klachten heeft;
 • een kind een chronische ziekte heeft;
 • er een vermoeden is van een ontwikkelingsprobleem of -stoornis bij een kind tussen 0 en 4 jaar;
 • kinderen in hun ontwikkeling bedreigd worden;
 • een kind voedingsproblemen heeft;
 • ouders behoefte hebben aan begeleiding bij vroeggeboorte;
 • een baby extreem veel huilt;
 • er problemen zijn met zindelijk worden;
 • kinderen klachten hebben door een traumatische ervaring die lichamelijk gerelateerd is (bijvoorbeeld een ongeval of medische ingreep).

De kinder- en jeugdpsychologen werken hierbij altijd  samen met de behandelend kinderarts en indien nodig ook andere disciplines.

Behandelteams

De kinder- en jeugdpsychologen nemen deel aan verschillende behandelteams van de vakgroep Kindergeneeskunde:

 • team voor jonge kinderen met eetproblemen
 • team voor kinderen met orthopedische aandoeningen
 • team voor kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd worden
 • team voor zindelijkheidsproblematiek
 • team voor kinderen met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten

Afspraak maken

Een eerste afspraak wordt gemaakt na verwijzing door de kinderarts.
Bij de eerste afspraak zullen ouders/opvoeders en kind worden uitgenodigd. Na de intakefase bespreekt de kinder- en jeugdpsycholoog met u de bevindingen, en geeft zo nodig een advies voor behandeling.
Als er besloten wordt tot behandeling, kan dit in het ziekenhuis zijn of elders.

Tips

Neem mee

Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Nieuwe patiënt?

Kom dan 15 minuten eerder om u in te schrijven.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: