home

Kinderafdeling : u kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

Kinderafdeling

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 24

Openingstijden

Contact

Icoon Patienten Service Punt

Het Patiënten Servicepunt
: voor al uw niet-medische vragen

Bij het Patiënten Servicepunt meldt u zich aan bij binnenkomst in ons ziekenhuis. 
U vindt ons in de centrale hal op locatie Oost en locatie West.
Hier kunt u terecht met al uw niet-medische vragen.

Lees verder

Routes

Over de verpleegafdeling

Wij streven ernaar het kind bij opname op de Kinderafdeling van locatie West een aparte kamer te geven. 

Op de eerste dag is er een opnamegesprek met de vader, de moeder of een ander familielid. Hierin wordt gesproken over de bijzonderheden van het kind, zoals voedingstijden en slaapgewoonten. Daarna volgt een rondleiding over de afdeling.

Speelkamer

Op de kinderafdeling is een speelkamer. Deze speelkamer is voor speciaal voor de kinderen die op de afdeling liggen. Hij is geopend van 8.00 uur tot 19.00 uur. 

Voorbereidingsmiddag

Moet uw kind binnenkort geopereerd worden? Dan kunt u met uw kind naar de pedagogische voorbereidingsmiddag komen. Deze zijn elke woensdag van 14.00 uur tot 14.30 (leeftijd 0 t/m 8 jaar) en van 14.30 uur tot 15.00 uur (leeftijd 8 t/m 18 jaar).

Waarom?

 • voorkomen/ verminderen van angst en fantasieën
 • corrigeren van irreële verwachtingen
 • voor tips en adviezen
 • gelegenheid om emoties te uiten
 • vertrouwd maken met de materialen (zoals het narcose kapje)
 • gelegenheid tot het stellen van vragen

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerkster bereidt kinderen en hun ouders voor op onderzoeken en operaties. De inhoud en de vorm van de voorbereiding worden daarbij afgestemd op leeftijd, ontwikkelingsniveau, karakter en ervaring van het kind. De voorbereiding van de pedagogisch medewerkster dient verschillende doelen. De belangrijkste staan hierboven weergegeven.

Kinderen die zijn voorbereid, ervaren dat de werkelijkheid verloopt zoals met hen doorgenomen is. Dat zal hun vertrouwen geven. Hierdoor bestaat er meer kans dat het kind meewerkt aan de behandeling. Tevens zullen kinderen die zijn voorbereid sneller herstellen. Ze zullen over het algemeen minder snel een gevoel van wantrouwen overhouden aan de opname. 

Opname

Het kind kan op verzoek van de verpleegkundige worden nagekeken door de kinderarts. Bijzonderheden worden altijd aan u gemeld. Zowel de verpleegkundige als de pedagogisch medewerkster kijken mee naar de ontwikkeling van het kind.

Meenemen

 • rompertjes 
 • pyjama’s 
 • kleding voor overdag 
 • fles 
 • eventueel een fopspeen 
 • knuffeltje 
 • eventueel medicatie (bijvoorbeeld zalfjes of drankjes).

Luiers, handdoeken, zeep en dergelijke zijn op de afdeling aanwezig.