home

Obesitas : overgewicht en obesitas bij kinderen

Kinderen met overgewicht of obesitas zijn al jaren welkom op de obesitaspoli van de afdeling kindergeneeskunde van OLVG. Obesitas is een ernstige vorm van overgewicht. Dit is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem en het kan ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Denk hierbij aan het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, suikerziekte, hoge bloeddruk, klachten van spieren en gewrichten en psychische klachten. In Nederland kampt ongeveer 12% van de kinderen van de kinderen tussen de 4-18 jaar met overgewicht, en 3,5-4% met obesitas. De oorzaak van overgewicht en obesitas is altijd multifactorieel en voor ieder kind is dus een andere, persoonlijke aanpak nodig.

Obesitaszorg binnen Amsterdam

De GGD houdt de groeigegevens vanaf geboorte van een kind nauwkeurig bij. Vaak zal daarom hier als eerste overgewicht of obesitas worden gesignaleerd.  De GGD-medewerkers zullen vervolgens ook samen met het kind en gezin zorgen voor een passend leefstijlprogramma, eventueel met begeleiding van een diëtist, fysiotherapeut of kinderpsycholoog.  Soms worden kinderen verwezen naar de obesitaspoli voor een uitgebreide medische screening (lichamelijk onderzoek en zo nodig bloedonderzoek) en aanvullingen op het plan van aanpak. In Amsterdam werken we op bovenstaande wijze volgens de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht.  
OLVG heeft hierin, in nauwe samenwerking met de GGD, een grote rol om de kinderen met obesitas en hun ouders verder te helpen. 

Expertisecentrum

Samen met het Amsterdam UMC is de obesitaspoli sinds januari 2021 tevens een expertisecentrum. Kinderen kunnen vanuit andere ziekenhuizen ook buiten Amsterdam hier terecht voor aanvullende (genetische) diagnostiek, een second opinion, of voor doorverwijzing naar een tertiair centrum. Binnen het expertisecentrum werken we samen met een kinderendocrinoloog, KNO-arts, kinder maag-darm-lever arts, klinisch geneticus en bariatrisch chirurg. Daarnaast hebben we buiten de muren van het ziekenhuis onze vaste samenwerkingspartners in de kinderpsychologie, kinderfysiotherapie, kinderdiëtetiek en leefstijlcoaching. Met de andere expertisecentra in Nederland volgen we de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld de rol van medicatie tegen obesitas op de voet. 

Vanuit het expertisecentrum kunnen kinderen worden door verwezen naar Merem, een tertiair behandelcentrum in Hilversum. Hier is het mogelijk een kind gedurende vier weken op te nemen, om zo met een uitgebreid team van experts nog beter inzicht te verkrijgen in de oorzaken en onderhoudende factoren van obesitas, om zo tot gepersonaliseerd zorgplan te komen. Zie ook deze website.

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen wij kinderen verwijzen naar de bariatrisch chirurg voor een maagoperatie of maagverkleining. Dit is sinds kort in Nederland mogelijk in onderzoeksverband, in samenwerking met het ziekenhuis in Maastricht. 

Gezond opgroeien voor ieder kind

Ieder kind heeft het recht om gezond, veilig en kansrijk op te groeien. Hierbij is het op tijd behandelen van overgewicht en factoren die hiermee samenhangen, een zeer belangrijk onderdeel. Het kinder-obesitasteam van OLVG helpt ieder kind en gezin hier graag bij! 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Kindergeneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: