Borstkankeru kunt hiervoor terecht bij Oncologische Zorg

Borstkanker is voor u en uw naasten een ingrijpende gebeurtenis. Het is dan belangrijk dat u goed weet wat de ziekte inhoudt en welke behandelingen mogelijk zijn. In deze periode heeft u contact met verschillende zorgverleners en afdelingen. We begeleiden u stap voor stap. Dit vindt u terug in het zorgpad borstkanker.  Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

kenmerken van dit zorgpad
Persoonlijk behandelplan
Een multidisciplinair oncologisch team bespreekt uw persoonlijk behandelplan.
Eén vast aanspreekpunt
U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.
Samenwerking
Voor de behandeling van borstkanker werken we intensief samen met het Antoni van Leeuwenhoek en BovenIJ ziekenhuis.

Veranderingen in de borst kunnen wijzen op borstkanker, maar kan ook andere oorzaken hebben. Wij raden u aan om bij afwijkingen een bezoek aan uw huisarts te brengen.

Voor meer informatie over borstkanker verwijzen we u naar de goede website van de Borstkankervereniging Nederland: www.borstkanker.nl

Corona en borstkanker

Meer informatie over corona in relatie tot de behandeling van borstkanker leest u op de sites van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en van de Borstkankervereniging Nederland.

Nuttige links

Feiten & cijfers

  • < 1week wachttijd eerste afspraak
  • 312borstoperaties per jaar
  • 8,8cijfer patiënttevredenheid

Stap 1: Onderzoek

Onderzoek

Voor borstonderzoek in OLVG heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. U krijgt dan altijd een afspraak op de afdeling Radiologie. Soms verwijzen wij u door naar de mammapoli (mamma betekent borst in het Latijn). De mammapoli is een onderdeel van afdeling Chirurgie.

Uw afspraak op afdeling Radiologie

Vanwege een afwijking van uw borst is onderzoek nodig. Uw huisarts heeft u daarom doorverwezen naar het ziekenhuis. De huisarts kan kiezen uit sneldiagnostiek, dan heeft u een afspraak binnen 48 uur, of een standaard afspraak binnen enkele werkdagen. Om inzicht te krijgen in de aard van de afwijking gaat u eerst naar afdeling Radiologie voor een röntgenonderzoek (mammografie). De radioloog beoordeelt de foto's. Soms is het nodig om ook een echografie te maken van uw borst. Bent u nog geen 30 jaar? Dan krijgt u eerst een echografie en indien nodig een mammografie.

Soms is ook weefselonderzoek nodig. Als dat bij u nodig is, bespreekt de radioloog dat met u. Het weefselonderzoek kan direct plaatsvinden op de afdeling Radiologie. 

Als er geen weefselonderzoek nodig is, dan wordt de uitslag van de mammografie en/of echografie naar uw huisarts gestuurd. 

Weefselonderzoek

Weefselonderzoek gebeurt op de afdeling Radiologie via een punctie of via een biopt. 

  • Bij een punctie worden cellen via een holle naald uit de borst gezogen.
  • Bij een biopt wordt onder plaatselijke verdoving een stukje weefsel afgenomen. 

Het weefselonderzoek vindt plaats op dezelfde dag als de mammografie en/of echografie. Houd er rekening mee dat de afspraak dan wat langer duurt.

Mammapoli

Na het weefselonderzoek gaat u naar de Mammapoli. Op de Mammapoli krijgt u de uitslagen en wordt u verder begeleid.

De radioloog beoordeelt direct de beelden van het radiologisch onderzoek. De uitslag van het weefselonderzoek is niet meteen bekend. Heeft u een punctie in de ochtend gehad, dan krijgt u de uitslag diezelfde middag. Is de punctie in de middag, dan krijgt u de uitslag de volgende dag. De uitslag van een biopt krijgt u uiterlijk 3 werkdagen later.

Onderzoeken

Bij borstonderzoek kunnen de onderstaande onderzoeken worden uitgevoerd. 

Stap 2: Afspraak Mammapoli

Afspraak bij de polikliniek

Als er een punctie of een biopt gedaan is, neemt een verpleegkundig specialist van de Mammapoli contact met u op over de uitslag. u krijgt ook uitleg over het vervolg.

Uitslag punctie of biopt

  • Heeft u een punctie in de ochtend gehad, dan krijgt u de uitslag diezelfde middag. Is de punctie in de middag, dan krijgt u de uitslag de volgende dag.
  • De uitslag van een biopt krijgt u uiterlijk 3 werkdagen later.

Stap 3: Meer onderzoek en diagnose

Vervolgonderzoek en diagnose

Als de uitslagen van onderzoek bekend zijn, bespreekt een multidisciplinair team van artsen en deskundigen van Oncologisch Centrum Amsterdam wat de beste behandeling is in uw situatie. 

Soms is nog meer onderzoek nodig. Dit kan een MRI-scan zijn, of een PET-ct-scan. 

Multidisciplinair oncologisch overleg (MDO)

Mensen met borstkanker worden door een team van specialisten behandeld. Dit team bestaat  uit chirurgen, internist-oncologen,  radiologen, verpleegkundig specialisten, patholoog, nucleair geneeskundige, klinisch geneticus, radiotherapeut, gespecialiseerd verpleegkundigen en ondersteunende disciplines. Wij werken intensief samen met specialisten uit het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis en het BovenIJ ziekenhuis.

In het multidisciplinair overleg bespreekt het team  de uitslagen van de onderzoeken die gedaan zijn. Zij maken een behandeladvies. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de uitslagen van de onderzoeken, maar ook naar persoonlijke factoren die specifiek voor u van toepassing zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan over uw algehele conditie, maar ook over eventuele persoonlijke voorkeuren omtrent een bepaalde behandeling.

Het behandeladvies wordt met u besproken.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. (externe link)Meer informatie

Nuttige sites

Stap 4: Behandeling

Behandeling

Er bestaan verschillende mogelijkheden om borstkanker te behandelen. U kunt eerst chemotherapie krijgen om de tumor te  verkleinen, met hierna een operatie. Soms is alleen een operatie voldoende. Hormoontherapie is vaak onderdeel van de behandeling. De zorgverlener bespreekt met u de mogelijkheden en begeleidt u samen met de mammacare-verpleegkundige. 

Het multidisciplinaire behandelteam bespreekt de verdere behandeling na de chemotherapie of na de operatie. Als het nodig is verwijzen zij u door naar andere specialisten, zoals bijvoorbeeld een oncoloog, een chirurg of een radiotherapeut.

Hieronder kunt u verder lezen over de mogelijke en aanvullende behandelingen. 

Voorbereiding op gesprekken met zorgverleners

Borstkankervereniging Nederland heeft een handige checklist ontwikkeld om u te helpen bij de voorbereiding op gesprekken met artsen en verpleegkundigen: B-bewust

Nuttige sites

 

Stap 5: Nacontrole en nazorg

Nacontrole en nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nacontrole en nazorg. Gedurende 5-10 jaar krijgt u regelmatig  u een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten worden in kaart gebracht middels jaarlijks lichamelijk onderzoek en een mammografie. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.
Lees meer over nazorg en controle bij borstkanker

Buiten OLVG 

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

Begeleiding thuis door een oncologieverpleegkundige

De care consulenten van Care for Cancer zijn ervaren oncologieverpleegkundigen. Zij bezoeken cliënten thuis, beantwoorden vragen over de gevolgen van diagnose en behandeling en geven praktische tips voor de thuis- en werksituatie.

 

Uw behandelteam

Patiënten met kanker moeten tijdens hun behandeling op veel verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis zijn voor onderzoeken en afspraken. Om u hierbij te helpen, heeft u gedurende het gehele behandeltraject een casemanager.

Voor patiënten met borstkanker is de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist de casemanager. U kunt bij uw casemanager terecht met vragen, of mail naar mammacare@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologische Zorg van OLVG. Laatst gewijzigd: 08 april 2022