home

Psychosociale zorg bij kanker : wat u zelf kunt doen en waar u hulp bij kunt krijgen

Kanker en de behandeling van kanker kunnen veel gevolgen hebben op uw dagelijks leven. Bijvoorbeeld op uw relatie, gezin of werk. Sommige mensen met kanker voelen zich somber of lusteloos of hebben andere psychische klachten. U kunt dit soort klachten bespreken met uw casemanager. U kunt dan psychosociale zorg krijgen. Psychosociale zorg betekent bijvoorbeeld dat u hulp kunt krijgen van een psycholoog of een maatschappelijk werker.

Over psychische klachten

Kanker en de behandeling van kanker zijn ingrijpend. De ziekte kan allerlei gevoelens oproepen. Bijvoorbeeld:

  • Verdriet om wat u dreigt te verliezen.
  • Angst voor de behandeling of pijn.
  • Machteloosheid, omdat u meer zou willen doen dan u kunt.
  • Boosheid op uw lichaam dat u in de steek heeft gelaten.
  • Boosheid op artsen die de diagnose hebben verteld.
  • Onzekerheid, omdat alles wat eerst vanzelfsprekend was dat nu niet meer is.

Bespreek met uw casemanager of arts waar u behoefte aan heeft. Zij kunnen samen met u beslissen of u wordt doorverwezen naar een psycholoog in OLVG of naar een psycholoog buiten het ziekenhuis.

Maatschappelijk werk

Kanker heeft vaak ook gevolgen voor uw sociale situatie. De ziekte heeft bijvoorbeeld invloed op de zorg voor kinderen of andere naasten, op uw werk of vrijwilligerswerk en op uw inkomen. Een maatschappelijk werker kan hierover adviseren. Bespreek met uw casemanager of arts of u naar een medisch maatschappelijk werker in OLVG kan worden verwezen of naar iemand buiten OLVG, bijvoorbeeld  het Buurtteam.

Zingeving

U kunt door kanker of de behandeling van kanker ook vragen krijgen over zingeving en religie. Zingeving gaat over wat het leven voor u betekent. Ook bij dit soort levensvragen kunt u hulp krijgen. Bijvoorbeeld van een geestelijk verzorger. In OLVG werken geestelijk verzorgers met diverse geloofsachtergronden.

Soms heeft u in het ziekenhuis behoefte aan rust. U kunt dan naar een stilteruimte gaan.
U vindt de stilteruimte in OLVG, locatie Oost, in de kapel of in de gebedsruimte op de begane grond.
In OLVG, locatie West, is de stilteruimte op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping is een islamische gebedsruimte. 

Wanneer hulp vragen?

Psychosociale klachten komen vaak voor bij kanker. Uw zorgverleners geven daarom ook tijdens uw behandeling aandacht aan uw mentale gezondheid.
Er zijn verschillende websites en organisaties die informatie en hulp geven bij psychosociale klachten. Onderaan deze pagina vindt u ze.
Vraag hulp aan uw arts, casemanager of oncologieverpleegkundige als u daar behoefte aan heeft.  Zij weten waar u voor meer informatie of hulp terecht kunt.

 

Behandelingen

Contact

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met uw casemanager. 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: