home

Radiotherapie : bestraling

Radiotherapie heet ook wel bestraling. Voor radiotherapie werkt OLVG samen met het Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. OLVG heeft geen eigen radiotherapie-afdeling. Als u radiotherapie nodig heeft, gaat u hiervoor dus naar een ander ziekenhuis.

Over radiotherapie

Uw artsen van OLVG bespreken wat voor u de beste behandeling is. Dit doen zij tijdens een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn verschillende artsen en andere zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Ook artsen van het Amsterdam UMC en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis zijn aanwezig.
Als voor uw behandeling radiotherapie nodig is, gaat u hiervoor naar een ander ziekenhuis. Meestal is dat het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis of Amsterdam UMC, locatie AMC of VUmc. Uw arts in OLVG bespreekt dit met u.

Zo werkt radiotherapie

Bij radiotherapie gebruikt het ziekenhuis een apparaat met straling. Dit apparaat kan heel precies de kankercellen bestralen. Het doel van de bestraling is het doden van de kankercellen. Zo zorgt radiotherapie ervoor dat kankercellen niet meer kunnen delen en zich dus niet kunnen verspreiden.
Het is belangrijk dat zo veel mogelijk gezonde cellen blijven leven bij radiotherapie. Kankercellen verdragen straling slechter dan gezonde cellen. Kankercellen herstellen minder goed van bestraling dan gezonde cellen.

Soorten radiotherapie

Er zijn verschillende soorten radiotherapie die u kunt krijgen.

Curatieve radiotherapie

Curatieve radiotherapie heeft als doel u te genezen van kanker. Er zijn 3 vormen van curatieve radiotherapie:

  • Adjuvante therapie: Deze radiotherapie is na uw operatie. Met adjuvante therapie proberen de artsen de kankercellen die na de operatie zijn gebleven te doden.
  • Neoadjuvante therapie: Deze radiotherapie is voor uw operatie. Met neoadjuvante therapie proberen de artsen de tumor zo klein mogelijk te maken. De artsen kunnen de tumor dan makkelijker verwijderen met een operatie.
  • Complete bestraling: U kunt ook bestraling krijgen zonder een operatie. U kunt alleen complete bestraling krijgen als u geen uitzaaiingen heeft buiten het gebied dat bestraald wordt.

Palliatieve behandeling

U kunt ook radiotherapie krijgen als u kanker heeft die niet meer te genezen is. Dit heet een palliatieve behandeling. Met een palliatieve behandeling kan de tumorgroei minder snel gaan, waardoor u minder klachten krijgt. Met palliatieve zorg proberen we uw kwaliteit van leven te verbeteren.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan het ziekenhuis waar u de bestraling krijgt. Op werkdagen kunt u bellen:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Afdeling Radiotherapie
020 566 42 45

Antoni van Leeuwenhoek Nederlands Kanker Instituut
020 512 91 11

Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afdeling Radiotherapie
020 444 15 71
Info.radiotherapie@vumc.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: