home

Gen-expressietest : extra onderzoek naar de tumor

Een gen-expressietest kan extra informatie geven over een borstkankertumor. De arts laat hiervoor een klein stukje van de tumor extra onderzoeken. Uw arts bespreekt met u of een genexpressie voor u nodig is. Een gen-expressietest informatie geven over het risico op uitzaaiingen is. Dit is vooral belangrijk voor uw beslissing over chemotherapie.

Over een gen-expressietest

Bij een gen-expressietest stuurt de arts een stukje van de tumor naar een laboratorium buiten OLVG. Dit laboratorium onderzoekt het stukje tumor.
Door de gen-expressietest kunnen uw artsen bepalen hoe groot het risico is dat u uitzaaiingen van borstkanker krijgt. Hierdoor kunnen de artsen beter bepalen welke behandeling ze u adviseren, zoals chemotherapie of hormonale therapie.
Een voorbeeld van een gen-expressietest is de MammaPrint.

Wanneer een gen-expressietest?

Voor en na uw borstoperatie komt het medisch team samen. Uw artsen bespreken in een multidisciplinair overleg wat voor u de beste behandeling is. De artsen bespreken voor uw operatie ook of een gen-expressietest voor u mogelijk is.
Of u een gen-expressietest krijgt, hangt onder andere af van:

  • Het soort borstkanker dat u heeft.
  • Hoe groot de tumor is.
  • De agressiviteit van de tumor: hoe snel de tumor groeit.
  • Of u uitzaaiingen heeft in de lymfeklieren.

Alleen een specialist kan een gen-expressietest aanvragen.

Uitslag van de gen-expressietest

Ongeveer 10 werkdagen na uw operatie is de uitslag van de gen-expressietest bekend. U heeft dan een afspraak met uw arts in het ziekenhuis.

Er zijn 3 uitslagen mogelijk bij een gen-expressietest:

  • U heeft een vorm van borstkanker met weinig kans op uitzaaiingen: het is veilig om geen chemotherapie te nemen, u overlegt dit met uw arts.
  • U heeft een vorm van borstkanker met een gemiddelde kans op uitzaaiingen: U krijgt nog een extra gen-expressietest.
  • U heeft een vorm van borstkanker met een hoog risico op uitzaaiingen: u weet dan dat een chemokuur uw overlevingskansen zal vergroten.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bespreek het met uw arts of verpleegkundig specialist. U kunt ook uw vraag aan de polikliniek stellen via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Oncologie, locatie Oost, P2
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Oncologie, locatie West, route 14
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Medische Oncologie van OLVG. Laatst gewijzigd: