home

Scintigrafie schildwachtklier bij borstkanker : onderzoek lymfeklieren

Met een scintigrafie kan de arts de lymfeklieren vinden waar het lymfevocht uit de tumor als eerste terechtkomt. Dit zijn de schildwachtklieren. Meestal zitten deze schildwachtklieren bij borstkanker in de oksel. U krijgt een licht radioactieve vloeistof via een injectie in de borst. Daarna maken we foto’s met een gammacamera. De radioactieve vloeistof veroorzaakt geen schade aan uw gezondheid of omgeving. U plast de radioactieve stof gewoon weer uit. Het onderzoek duurt 3 tot 5 uur.

Over de scintigrafie van de schildwachtklier

Borstkanker verspreidt zich vaak het eerst naar de lymfeklieren in de oksel. Vanuit deze klieren kan borstkanker zich verder in het lichaam uitzaaien.
Een scintigrafie maakt het mogelijk de lymfeklier op te sporen die via een lymfevat rechtstreeks in verbinding staat met de tumor. Deze lymfeklier heet de schildwachtklier.  Een andere naam is: de sentinel node. De schildwachtklier zit meestal in de oksel. Soms zit de schildwachtklier naast het borstbeen.
De scintigrafie wordt gemaakt met een gammacamera. 

Gammacamera

 • Een gammacamera is een scanner.
 • De gammacamera scant de radioactieve straling in het lichaam en zet deze om in beelden.
 • De gammacamera maakt van dichtbij foto’s maar raakt uw lichaam niet aan.
 • Voor de kwaliteit van het beeld is het belangrijk dat u zo stil mogelijk ligt. Probeer niet te bewegen als de foto wordt gemaakt. 

Zo bereidt u zich voor

Bij dit onderzoek gebruiken we radioactieve vloeistof. Daarom mag u geen zwangere vrouw of kind jonger dan 10 jaar meenemen naar dit onderzoek.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of bestaat de kans dat u zwanger bent? Neem dan contact op met uw behandelend arts. Uw arts kan overwegen een ander onderzoek te laten doen.
Als u borstvoeding geeft, moet u hier meestal korte tijd stoppen. Afhankelijk van het soort onderzoek, overlegt de nucleair geneeskundige met u over hoelang u moet stoppen.

Kleding

 • Draag kleding die u makkelijk uit en aan kunt trekken. Voor het onderzoek trekt u uw bovenkleding uit.
 • Draag geen kleding met metaal, zoals metalen ritsen, knopen of sieraden. Metaal houdt de straling tegen. De foto kan mislukken als u kleding met metaal draagt.

Eten en drinken

 • U mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Zo gaat het onderzoek

 • U krijgt een injectie in de tumor met een kleine hoeveelheid radioactieve vloeistof.
 • Soms is een echografie of een röntgenopname nodig.
 • Ongeveer 30 minuten na de injectie maken we de eerste 2 foto’s.
 • 2 uur na de injectie maken we weer 2 foto’s.
 • Soms is de schildwachtklier niet te zien op de foto’s die 2 uur na de injectie worden gemaakt. U krijgt dan nog een keer een injectie met radioactieve vloeistof. Soms maken we een extra foto op een later moment.
 • Het totale onderzoek met wachttijd duurt 3 tot 5 uur.
 • Tijdens het wachten mag u de afdeling verlaten. Overleg dit vooraf met een medewerker van de afdeling Nucleaire Geneeskunde.

Naar huis

 • U mag na het onderzoek meteen naar huis. Zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer is geen probleem.
 • Als u in het ziekenhuis bent opgenomen, gaat u weer terug naar de verpleegafdeling.

Adviezen voor thuis

 • Drink meer dan normaal. Zo plast u de radioactieve vloeistof sneller uit.
 • Was uw handen nadat u naar de wc bent geweest.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de afdeling via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Afdeling Nucleaire Geneeskunde, locatie West, route 12
020 510 88 77 (op werkdagen van 08.15 tot 16.45 uur)
nucleairegeneeskunde@olvg.nl

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde van OLVG. Laatst gewijzigd: