Home

Neurologiewe zijn er op betekenisvolle momenten

Neurologie | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 88 83

Locatie Oost

020 599 30 45

Locatie Spuistraat

020 599 30 45

Naar MijnOLVG

De neurologen van OLVG zijn gespecialiseerd in ziekten van de hersenen, zenuwen, spieren en het ruggenmerg. Onze poliklinieken zitten op zowel locatie Oost, West en het Spui. Op de afdeling Neurologie in OLVG West worden volwassenen met alle voorkomende neurologische ziekten onderzocht en behandeld. Bij kinderen met neurologische klachten werken wij samen met een kinderneuroloog.  

Voor de begeleiding en revalidatie van neurologische patiënten werken wij samen en overleggen we met o.a. verpleegkundig specialisten, physician-assistents (PA’s) revalidatieartsen, verpleeghuisartsen, fysio- en ergotherapeuten en logopedisten. Veel van de neurologische vervolgonderzoeken vinden plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF) en de afdeling Radiologie.

Het OLVG is een opleidingsziekenhuis waardoor u ook een afspraak kan hebben met een coassistent of een arts-assistent (in opleiding), onder supervisie van een neuroloog. De neurologen van het OLVG hebben een brede algemene kennis van de neurologie en zijn daarnaast gespecialiseerd in een of meer aandachtsgebieden.  

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.

Ervaringsverhaal