Home

Neurologiewe zijn er op betekenisvolle momenten

Neurologie | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 88 83

Locatie Oost

020 599 30 45

Locatie Spuistraat

020 599 30 45

Naar MijnOLVG

De neurologen van OLVG zijn gespecialiseerd in ziekten van de hersenen, zenuwen, spieren en het ruggenmerg. Op de afdeling Neurologie worden volwassenen met alle voorkomende neurologische ziekten onderzocht en behandeld. Zo kunt u bij ons terecht voor de behandeling van onder meer migraine, epilepsie, hernia, ziekte van Parkinson, CVA, TIA en MS. Bij kinderen wordt altijd samengewerkt met de kinderarts.  

Voor de begeleiding en revalidatie van neurologische patiënten werken wij samen en overleggen we met verpleegkundig specialisten, revalidatieartsen, verpleeghuisartsen, fysio- en ergotherapeuten en logopedisten. Veel van de neurologische vervolgonderzoeken vinden plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie en de afdeling Radiologie.

Poliklinieken en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.

Ervaringsverhaal