Betere zorg voor CVA patiënten

Bij een beroerte – medische term: CVA – krijgt een deel van de hersenen voor kortere of langere tijd geen zuurstof. CVA is een verzamelnaam voor zowel het herseninfarct als een hersenbloeding. Twee verschillende aandoeningen met vaak vergelijkbare, plotselinge uitvalverschijnselen zoals een scheve mond, verwarde spraak of een verlamde arm. Als dit langer dan een paar minuten duurt, beginnen hersencellen te sterven en treedt er blijvende uitval op. Een snelle start van de behandeling is daarom cruciaal om de kans op (blijvend) letsel te verminderen. Jaarlijks worden in Nederland ruim 40.000 CVA patiënten opgenomen in een ziekenhuis.

Sinds 2016 werken de Santeon ziekenhuizen actief samen aan het verbeteren van de zorg rondom CVA. Inmiddels hebben de ziekenhuizen met name door tijdwinst belangrijke verbeteringen in de zorg voor deze patiënten gerealiseerd.

Resultaten van OLVG

Aantal Patiënten

In OLVG per aandoening

31 Hersenbloeding
205 Herseninfarct

Behandelingen

Verschillende soorten behandelingen in OLVG die mogelijk zijn bij een herseninfarct.

44%
Intraveneuze trombolyse
0%
Intra-arteriële behandeling
56%
Alleen revalidatie

Tijd tot behandeling

De snelheid waarmee patiënten een trombolysebehandeling krijgen (als dit mogelijk is), is bepalend voor het succes van de behandeling.

19 minuten

Leeftijd

Hersenbloeding

52%
patiënten ouder dan 75 jaar

Herseninfarct

40%
patiënten ouder dan 75 jaar

Verhouding

13% Hersenbloeding
87% Herseninfarct

Verhouding vrouw/man

Hersenbloeding

56% Vrouw
44% Man

Herseninfarct

57% Vrouw
43% Man

Verblijfplaats na ontslag

Na ontslag uit het ziekenhuis verblijven patiënten op de volgende plaatsen:

Hersenbloeding

21% Thuis
9% Revalidatiecentrum
2% Verpleeghuis
15% Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Herseninfarct

65% Thuis
6% Revalidatiecentrum
0% Verpleeghuis
16% Geriatrisch revalidatie verpleeghuis

Overleving

Na ontslag uit ziekenhuis

Hersenbloeding

64%
Intraveneuze trombolyse

Herseninfarct

93%
Intra-arteriële behandeling

Opnameduur

Aantal dagen dat de patiënt in het ziekenhuis ligt.

Hersenbloeding

57% 0 - 5 dagen
19% 6 - 10 dagen
24% meer dan 10 dagen

Herseninfarct

63% 0 - 5 dagen
16% 6 - 10 dagen
21% meer dan 10 dagen