home

EEG : u kunt hiervoor terecht bij Klinische Neurofysiologie

Een elektro-encefalogram (EEG) onderzoekt de elektrische activiteit van de hersenen. Hiermee proberen wij achter de oorzaak van uw klachten te komen.

Verloop

Voorbereiding

Wie doet het onderzoek?

Klinisch neurofysiologisch onderzoek wordt gedaan door een speciaal hiervoor opgeleide laborant.

Duur van het onderzoek

Het totale onderzoek duurt gewoonlijk ongeveer 60 minuten.

Risico's en bijverschijnselen

Aan dit onderzoek zijn geen risico’s of bijverschijnselen verbonden. Er worden geen medicamenten toegediend. Het onderzoek doet geen pijn.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen? Neem daar dan een lijst van mee naar het ziekenhuis.

Haar wassen

Was voor het onderzoek thuis uw haar, eventueel al de avond tevoren. Gebruik daarna geen crème, vet, gel of haarlak en zorg ervoor dat uw haar droog is als het onderzoek begint. Wanneer u een haarstukje draagt, dient u dit te verwijderen indien het vastgeplakt zit of is ingevlochten.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek ligt u op een bed of zit u op een stoel. Om de elektrische activiteit van de hersenen te kunnen onderzoeken plaatst de laborant elektroden (kleine metalen plaatjes) op uw hoofd. De opgevangen activiteit wordt via de elektroden doorgegeven aan het bijbehorende EEG-toestel.

Om een zo goed mogelijk resultaat te krijgen, wordt u gevraagd rustig te blijven liggen of zitten en de ogen veelal gesloten te houden. Ook wordt u misschien gevraagd enkele minuten diep te zuchten.

Tijdens de laatste minuten van het onderzoek wordt er een vrij sterke lamp voor uw ogen geplaatst die met tussenpozen knippert. Na het onderzoek verwijdert de laborant de elektroden en haalt eventueel achtergebleven resten van de contactpasta zoveel mogelijk van uw hoofdhuid.

Na het onderzoek

De uitslag

De resultaten van het onderzoek worden beoordeeld door de klinisch neurofysioloog en vervolgens doorgestuurd naar uw behandelend arts. De uitslag van het onderzoek krijgt u te horen bij uw eerstvolgende bezoek aan de polikliniek van uw specialist.

Tips

Neem mee

Geldig identiteitsbewijs (ook voor kinderen vanaf 30 dagen)

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Klinische Neurofysiologie.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Klinische Neurofysiologie van OLVG. Laatst gewijzigd: