Home

Plastische Chirurgieu bent bij ons in goede handen

Plastische Chirurgie | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 86 70

Locatie Oost

020 599 30 88

Naar MijnOLVG

De afdeling Plastische Chirurgie houdt zich bezig met plastische, esthetische, reconstructieve- en handchirurgie. Binnen OLVG werken de plastisch chirurgen nauw samen met andere specialisten, onder andere (orthopedisch) chirurgen, dermatologen en traumatologen. Er is een verschil tussen de afdeling op locatie Oost en West. Houd hier rekening mee wanneer u een afspraak maakt.

OLVG, locatie Oost: u kunt hier terecht na verwijzing door een specialist of huisarts. Het is belangrijk u van tevoren goed te laten informeren over vergoeding van de kosten. Dit is afhankelijk van uw ziektekostenverzekeraar en uw polis.

OLVG, locatie West: ook op locatie West kunt u na een verwijzing door een specialist of huisarts terecht bij de poli plastische chirurgie. Op de poli Plastische Chirurgie kunt u ook terecht voor onverzekerde zorg . Wanneer u echter geen verwijzing heeft van een specialist of huisarts, betekent dit dat u de rekening van de gehele behandeling zelf zal moeten betalen, dus ongeacht of u het eigen risico al heeft opgebruikt. Dit kan zelfs betekenen dat één of meerdere polikliniekbezoeken voor eigen rekening zijn, zonder dat er plastische chirurgie heeft plaatsgevonden.

Poliklinieken, dagbehandelingen en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken, dagbehandelingen of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.