home

Peesirritatie De Quervain : irritatie strekpezen van de duim

Bij een irritatie van de strekpezen van uw duim kunt u klachten krijgen. Dit heet peesirritatie De Quervain. Iets pakken of kracht zetten met hand of pols doet pijn. Als de klachten niet vanzelf overgaan kan rust, een duimspalk of een injectie met een ontstekingsremmer helpen. Als de klachten blijven, kunt u een operatie krijgen.
Thuisarts logo Onderstaande informatie is afkomstig van Thuisarts.nl

Wat is een peesirritatie van De Quervain?

Bij een peesirritatie van De Quervain heeft u pijn aan de zijkant van uw pols, richting uw duim. Dit komt doordat de pezen van uw duim niet meer makkelijk heen en weer kunnen glijden. 

In uw onderarm zit een spier waardoor u de duim kunt spreiden. En een andere spier waardoor u de duim kunt strekken. Tussen deze spieren en de duim zitten pezen. Als de spieren samentrekken, trekken ze aan de pezen en die trekken aan de duim. Dit gaat soepel doordat de pezen door een soort kokertje met glijmiddel bewegen. Dat is de peeskoker. 

De twee pezen van uw duim zitten samen in één peeskoker. Die ligt aan de zijkant van de pols, onder de duim. Als deze peeskoker te smal wordt, glijden de pezen minder makkelijk heen en weer.  

Wat merk ik bij een peesirritatie van De Quervain?

 • U heeft pijn aan de zijkant van uw pols, aan de kant van uw duim.
 • Soms voelt u de pijn tot in uw duim of onderarm.
 • Uw pols kan dik worden aan de kant van de duim.
 • U kunt moeilijker iets vastpakken. Dit kan ook pijn doen.
 • U voelt de pijn vooral als u bij bewegen van uw pols kracht gebruikt.

Hoe ontstaat een peesirritatie van De Quervain?

We weten niet precies hoe een peesirritatie van De Quervain ontstaat.

Misschien komt het door herhaalde bewegingen waarbij u uw pols en duim met veel kracht buigt en strekt. Dan wordt de peesschede (de wand van het peeskokertje) dikker. Daardoor wordt het kokertje te smal. De pezen kunnen dan minder makkelijk heen en weer bewegen.

Heb ik meer kans op een peesirritatie van De Quervain?

Een peesirritatie van De Quervain komt vooral voor bij:

 • vrouwen tussen 35 en 55 jaar
 • vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven

Mogelijk is de kans hierop groter:

 • bij activiteiten waarbij de pols vaak helemaal gebogen wordt  
  (bijvoorbeeld bij veel schrijven, kapsters) 

Wat kan ik doen bij een peesirritatie van De Quervain?

De klachten kunnen vanzelf verdwijnen als u uw hand wat meer rust geeft.

Blijf uw hand en pols wel gebruiken om te voorkomen dat uw pols stijf wordt. Maar stop of gebruik minder kracht als een beweging veel pijn doet.

Bespreek het met uw bedrijfsarts als u uw werk niet meer kunt doen. Soms zijn aanpassingen nodig.

Medicijnen bij een peesirriatie van De Quervain

Als u veel pijn heeft (bijvoorbeeld als u er slecht van slaapt), dan kunt u een pijnstiller gebruiken. 

 • Paracetamol: 2 pillen (= 1000 milligram), 3 of 4 keer per dag, 1 of 2 weken lang. 
 • Als dit niet genoeg helpt, kunt u er een NSAID bij gebruiken: ibuprofen, naproxen of diclofenac.
  U kunt kiezen voor pillen of een gel die u op de pijnlijke plek smeert.
  Slik pillen maximaal 2 weken.
  Gel kunt u langer gebruiken.
  Bent u ouder dan 60 jaar? Heeft u een ziekte? Of gebruikt u al medicijnen? Vraag aan uw huisarts of apotheek of u een NSAID mag gebruiken.
 • Blijft u pijn houden, dan kan een prik helpen. In de prik zit een hormoon dat de ontsteking remt (corticosteroïd).

Behandeling bij een peesirritatie van Quervain

Soms kan een behandeling met een spalk of prik helpen.
De huisarts bespreekt dit met u: 

 • als afwachten en minder kracht zetten met uw pols geen verbetering geeft, of
 • als de klachten na 6 weken nog niet over zijn.
Spalk
 • Een spalk voorkomt dat u uw pols en duim te veel gebruikt. Dit kan helpen om uw hand meer rust te geven.
 • U draagt de spalk alleen overdag.
 • Soms verwijst de huisarts u hiervoor naar een handtherapeut.
 • Het is belangrijk dat de spalk voldoende steun geeft. Uw huisarts kan u hier advies over geven. 
Prik met een medicijn dat de ontsteking remt (corticosteroïd)
 • De arts geeft een prik in de peesschede. De klachten kunnen hierdoor minder worden of verdwijnen.
 • Deze behandeling heeft ook nadelen:
  • De plek waar u de prik krijgt, kan een paar dagen pijn doen.
  • Uw gezicht kan tijdelijk rood worden (zoals bij blozen).
  • Op de plek van de prik kan de kleur van de huid blijvend veranderen.
  • Er is een kleine kans op een ontsteking door bacteriën op de plek van de prik.
  • De prik kan de pezen beschadigen. Die kans is groter als u de prik vaker krijgt.
 • U beslist samen met uw arts of u een behandeling met spalk of prik wilt proberen.

Hoe gaat het verder bij een peesirritatie van De Quervain?

De klachten kunnen vanzelf verdwijnen.
Blijven de klachten, dan kan een behandeling met een spalk of prik soms helpen. 
Na 4 tot 6 weken komt u voor controle bij de huisarts als u nog klachten heeft. Of eerder als de klachten erger worden. 

Na dragen van een spalk
Als de spalk niet geholpen heeft, stopt u hiermee.
Heeft de spalk wel geholpen, dan kunt u deze nu steeds minder dragen.
Bij bezigheden die nog klachten geven, blijft u de spalk nog wel dragen.

Na een prik met een ontstekingsremmer (corticosteroïd)
Heeft de prik wel iets geholpen en komen de klachten terug? Misschien kunt u nog een keer een prik krijgen. 

Operatie
Houdt u toch nog veel klachten, dan kan een operatie soms helpen.
De chirurg maakt de peesschede open, zodat de pezen van de duim weer meer ruimte krijgen.

Meer informatie over een peesirritatie van de Quervain

We hebben deze informatie gemaakt met

Thuisarts logo Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.

Onderzoek in OLVG

Als uw klachten niet overgaan, verwijst uw huisarts u naar OLVG. U bespreekt uw klachten met de plastisch chirurg. Met een test controleert de plastisch chirurg of u een peesontsteking heeft.

Behandeling in OLVG

Het doel van de behandeling is het wegnemen van de pijn.
De volgende behandelingen zijn mogelijk: 

 • 6 weken rust voor uw duim. U draagt daarom een duimspalk. OLVG verwijst naar een handtherapeut.
 • duimspalk en een injectie met ontstekingsremmer
 • operatie

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost, P4
020 510 86 70 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Plastische, reconstructieve, en handchirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd:

Een deel van de informatie op deze pagina komt van Thuisarts.nl. Thuisarts.nl wordt gemaakt door het Nederlands Huisartsen Genootschap. De Federatie Medisch Specialisten, Patiëntenfederatie Nederland en Akwa GGZ werken mee aan Thuisarts.nl.