home

Operatie van het kanaal van Guyon : ulnaris zenuw zit klem in de pols

De zenuw van de elleboog kan op verschillende plekken in de arm vastzitten. Bij u zit de zenuw klem in uw pols, in het kanaal van Guyon. U kunt pijn, tintelingen en stijve vingers krijgen. Als rust of medicijnen niet helpen kunt u soms een operatie krijgen. De operatie duurt 30 tot 45 minuten.

Over de zenuw door het kanaal van Guyon

De ulnaris zenuw loopt door een soort kanaaltje. Het kanaal van Guyon zit in de pols, aan de kant van de pink. Als de zenuw in het kanaal van Guyon in de knel zit, kunt u klachten krijgen aan uw pink, ringvinger en soms aan uw hand. De volgende klachten zijn mogelijk: pijn, stijve vingers, tintelingen en verlies van spierkracht. De ulnaris zenuw heet ook wel de nervus ulnaris.

Behandeling

De arts onderzoekt uw hand, pols en elleboog. Vaak krijgt u een electromyogram of EMG. Dit onderzoek meet de werking en de kracht van de spieren en zenuwen in uw pols. Soms maakt een medisch fotograaf een foto van uw pols.

Als een behandeling met een brace of medicijnen met ontstekingsremmers niet helpen tegen de klachten, kunt u soms een operatie krijgen. Welke operatie voor u geschikt is bespreekt de arts met u.

Tijdens de operatie maakt de arts ruimte in het kanaal van Guyon. De zenuw krijgt meer ruimte en u krijgt minder klachten.
De behandeling van het kanaal van Guyon heet ook wel decompressie van het kanaal van Guyon.

Zo bereidt u zich voor

Rookt u? Voor uw herstel is het beter om te stoppen met roken rond de operatie.
Als u niet rookt heeft u minder kans op complicaties zoals een ontsteking.
Stop als het kan 6 weken voor uw operatie met roken.
Rook niet tot minstens 6 weken na de operatie.
Kijk voor meer informatie op de webpagina: Roken en een operatie.
 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.
 • De voorbereiding is afhankelijk van de soort verdoving die u krijgt. U bespreekt dit met uw zorgverlener.
 • Soms is het nodig dat u nuchter bent. Nuchter zijn betekent dat u niets mag eten en drinken vanaf een bepaald moment tot aan uw onderzoek of operatie. Uw zorgverlener vertelt u of het nodig is dat nuchter naar het ziekenhuis komt.
 • Gebruik op de dag van de operatie geen bodylotion of crème.
 • Draag op de dag van de operatie geen sieraden of piercings.
 • Draag op de dag van de operatie geen nagellak.
 • Als u na de operatie naar huis gaat, kunt u nog wat pijn hebben. Zorg daarom dat u voor de operatie paracetamol in huis heeft.
 • Zorg dat iemand u komt ophalen na de operatie.

Zo gaat de operatie

Voor de operatie

Voor de operatie krijgt u een verdoving. Dit kan een plaatselijke verdoving of narcose zijn.

De operatie

 • De arts maakt een opening in de binnenkant van uw hand aan de kant van uw pink.
 • De arts maakt ruimte in het kanaal van Guyon.
 • Het sluiten van de wond gebeurt vaak met hechtingen die vanzelf oplossen.
 • U krijgt over de wond hechtpleisters en drukverband.
 • De operatie duurt 30 tot 45 minuten.

Na de operatie

 • Na de operatie krijgt u drukverband om uw hand en pols.
 • Na een narcose:
  Na de operatie gaat u een tijdje naar de uitslaapkamer om wakker te worden. De uitslaapkamer heet Recovery. De zorgmedewerkers controleren uw hart, bloeddruk en ademhaling. Als het nodig is, krijgt u medicijnen tegen de pijn. Als de controles goed zijn, brengt een verpleegkundige u naar de verpleegafdeling.

Opleiden zorgverleners in OLVG

OLVG biedt kansen aan de zorgverleners van de toekomst. Nieuwe zorgverleners zijn hard nodig.
Arts-assistenten, zorgverleners en zorgverleners in opleiding kijken mee en doen zelf onderzoeken en behandelingen.  Dit gebeurt altijd onder verantwoordelijkheid van een zorgverlener met ervaring.
Zo kan OLVG patiënten ook in de toekomst de juiste zorg blijven bieden.

Uitstel van uw operatie of behandeling

Heel soms gebeurt het dat uw operatie of uw behandeling niet kan doorgaan.
Bijvoorbeeld door een onverwachte situatie. Of als een andere patiënt spoedeisende hulp nodig heeft. U krijgt dan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

Naar huis

 • Als u zich goed voelt, mag u de dag van de operatie naar huis.
 • U mag na de operatie niet zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer. Vraag of iemand u naar huis brengt.
 • Een plaatselijke verdoving kan nog enkele uren nawerken.

Adviezen voor thuis

 • Houd uw hand hoog. Door uw hand hoog te houden is er minder kans op een zwelling. Als u zit of ligt, leg uw hand dan op een kussen.
 • U mag uw pols 2 weken niet belasten. Hierna gaat u in overleg met uw arts uw pols steeds meer belasten.
 • Het verband mag niet nat worden. U mag het verband na 48 uur verwijderen. De wond mag dan kort nat worden onder de douche. Daarna kunt u de wond bedekken met een pleister.
 • U mag 2 weken niet in bad of zwemmen.
 • Bij pijn kunt u paracetamol gebruiken. Gebruik maximaal 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg. Doe dit maximaal 7 dagen.

Zo gaat het verder

 • U heeft na 1 tot 2 weken een controleafspraak op de polikliniek. Zo nodig verwijdert de arts de hechtingen. Op de plaats van de wond blijft er een litteken bestaan.
 • Soms zijn de klachten direct na de operatie minder. Meestal duurt het enkele weken of maanden voordat de klachten weg zijn. Niet bij iedereen verdwijnen alle klachten.
 • Zo nodig verwijst de arts u naar een handtherapeut.

Complicaties

 • Tijdens de operatie kan de zenuw beschadigen. Na de operatie kan er een gevoel van doofheid of zenuwpijn in het operatiegebied ontstaan. Heel soms is dat blijvend.
 • Heel soms kan er pijn blijven of heeft u geen gevoel op de plaats van de operatie. Ook extra zweten en afwijkingen aan de nagel kunnen ontstaan. De handtherapeut behandelt u dan.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere operatie heeft risico’s. Bij deze operatie bestaat een kleine kans op een infectie of een bloeding. Het gebied rond het litteken kan de eerste maanden gevoelig zijn. Na de operatie is de pols vaak stijf en dik. Dit gaat meestal vanzelf weer over. 

Bel meteen met de afdeling Plastische Chirurgie als u 1 of meer van deze klachten heeft:

 • U heeft meer dan 38,5 graden koorts.
 • U denkt dat uw wond ontstoken is. De wond is rood en warm of de plek om de wond is dik.
 • U heeft veel pijn.
 • De wond geneest niet goed.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Plastische Chirurgie, locatie Oost, P4
020 510 86 70 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Als de polikliniek niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar verpleegafdeling B5.

Verpleegafdeling Plastische Chirurgie, locatie Oost, B5
020 599 25 03 (dag en nacht bereikbaar)

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Plastische, reconstructieve, en handchirurgie van OLVG. Laatst gewijzigd: