Home

Hematologieu bent bij ons in goede handen

Hematologie | OLVG

Contact & afspraak

Locatie West

020 510 82 16 

Locatie Oost

020 599 30 20

Naar MijnOLVG

Hematologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren. Bijvoorbeeld bloedstollingsstoornissen, vormen van bloedarmoede en trombose. Ook bepaalde vormen van kanker, zoals (acute) leukemie, lymfeklierkanker en de ziekte van Kahler, worden door de hematoloog behandeld. 

De afdeling Hematologie is een deelspecialisme van Interne Geneeskunde

De internist-hematoloog is uw hoofdbehandelaar en aanspreekpunt. Daarnaast zijn er gespecialiseerde verpleegkundigen werkzaam op onze afdeling, zoals researchverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en hematologieverpleegkundigen.

OLVG is een behandelcentrum voor acute leukemie en expertisecentrum voor sikkelcelziekte. Ook verzorgen wij het voor- en natraject voor patiënten die een stamceltransplantatie ondergaan.

De afdeling Hematologie van OLVG werkt volgens de laatste richtlijnen en is betrokken bij een groot aantal wetenschappelijke studies. We werkt nauw samen met AMC, VUmc en diverse patiëntenorganisaties.

 

Poliklinieken, dagbehandelingen en verpleegafdelingen

Waar heeft u een afspraak? Klik op de poliklinieken, dagbehandelingen of verpleegafdelingen voor locatie, route & contact.