home

Zorgpad

Multipel myeloom : stap voor stap onderzoek en behandeling

Vanaf het moment dat er een vermoeden is dat u multipel myeloom  heeft, krijgt u een aantal onderzoeken en behandelingen. U gaat naar verschillende zorgverleners en afdelingen. Op deze pagina’s vindt u stap voor stap wat u kunt verwachten van de onderzoeken en behandelingen van multipel myeloom. We noemen dit een zorgpad. Hoe de behandeling bij u precies gaat, bespreekt u met uw arts.

Persoonlijk behandelplan

Een team van verschillende specialisten geeft u advies voor een persoonlijk behandelplan.

Uw contactpersoon

U heeft tijdens uw behandeling een vast contactpersoon.

Samenwerking

Voor de behandeling van multipel myeloom werken we samen met andere ziekenhuizen zoals het Amsterdam UMC.

Over multipel myeloom

Multipel myeloom is kanker van de plasmacellen in het beenmerg. Door multipel myeloom zijn er te veel plasmacellen. Er zijn ook plasmacellen die niet hetzelfde zijn als gezonde plasmacellen. Plasmacellen maken antistoffen die het lichaam beschermen tegen bacteriën en virussen. Bij multipel myeloom maakt het beenmerg te veel plasmacellen van 1 soort. Daardoor ontstaan ook te veel antistoffen van 1 soort. Deze soort antistof heeft het M-proteïne. Multipel Myeloom is niet te genezen. Het is meestal wel mogelijk om de ziekte langere tijd tot rust te brengen. U heeft dan minder klachten. Na een korte of langere tijd komen de klachten wel terug. Multipel myeloom wordt ook wel de ziekte van Kahler genoemd.

Multipel myeloom komt vaker voor bij mensen boven de 60 jaar.

Zo ontstaat kanker

Uw lichaam maakt steeds nieuwe cellen aan. Soms gaat er bij het maken van nieuwe cellen iets mis. Er kan dan een kwaadaardige afwijking ontstaan.

Bij multipel myeloom kunt u meerdere klachten hebben. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Klachten bij multipel myeloom zijn bijvoorbeeld:

 • pijn in de botten
 • moe zijn
 • infecties
 • dorst hebben
 • misselijk zijn
 • verward zijn
 • kortademig zijn en hartkloppingen

Als u een verandering merkt bij uzelf, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan. Als het nodig is, kan de huisarts u doorverwijzen naar de afdeling Hematologie in OLVG.

Over het zorgpad multipel myeloom

Het zorgpad multipel myeloom  bestaat uit verschillende stappen. U doorloopt deze stappen als u een behandeling voor multipel myeloom  krijgt. Tijdens het zorgpad multipel myeloom  krijgt u te maken met artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen. Deze artsen en verpleegkundigen werken samen en overleggen met elkaar wat voor u de beste behandeling is. De arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u. U beslist samen met de zorgverlener welke behandeling bij uw situatie past.

Voor uw onderzoeken of behandelingen moet u naar verschillende afdelingen in OLVG. U kunt afspraken hebben in OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West. Als u bestraling krijgt, verwijst de arts u meestal naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Voor stamceltransplantatie verwijst de arts u naar Amsterdam UMC.

Stap 1

Afspraak

Als er een vermoeden is dat u multipel myeloom  heeft, krijgt u op korte termijn een afspraak bij de polikliniek Medische Oncologie en Hematologie. U spreekt dan een hematoloog of een verpleegkundig specialist.

Soms is het nodig dat u in het ziekenhuis moet blijven.

Uw afspraak is op de polikliniek Medische Oncologie en Hematologie.

Voorbereiden afspraak

Het kan helpen om voor uw afspraak op de polikliniek uw vragen op te schrijven.
Wij adviseren u iemand mee te nemen: 2 horen meer dan 1.
U kunt het gesprek opnemen om later nog eens af te luisteren. Overleg dit eerst met uw zorgverlener.
Meer tips over het voorbereiden van uw afspraak staan bij elkaar op deze pagina.

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Openingstijden

ma t/m vrij 8.15-16.30 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 14

Openingstijden

8.15 - 16.30 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Stap 2

Onderzoek en diagnose

Om te onderzoeken of u multipel myeloom heeft, is eerst bloedonderzoek nodig.

Afhankelijk van de uitslagen kunnen hierna 1 of meer van de volgende onderzoeken nodig zijn:

 • Beenmergpunctie. Dit is een onderzoek om te zien hoe goed uw lichaam nieuw bloed maakt.
 • 24 uur urine verzamelen.
 • CT-scan zonder contrastmiddel. Een CT-scan is een onderzoek om eventuele afwijkingen in uw lichaam in beeld te brengen.
 • Pet/CT-scan F-18 FDG. Dit is een onderzoek met radioactieve straling. Met de PET/CT-scan onderzoekt de arts of u een ontsteking of tumor heeft.
 • MRI is onderzoek om eventuele afwijkingen in uw lichaam in beeld te brengen.

De behandeling van multipel myeloom is niet altijd direct nodig. Dit hangt af van het aantal klachten en de soort klachten.

Diagnose

Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt een team zorgverleners de uitslagen van de onderzoeken. Het team overlegt over de beste behandeling in uw situatie. De arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u. U beslist samen met de zorgverlener welke behandeling u wilt.

Multidisciplinair oncologisch overleg

Het team zorgverleners bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen van verschillende afdelingen. Dit heet een multidisciplinair team. Het overleg heet een multidisciplinair oncologisch overleg, ook wel MDO genoemd.

Het multidisciplinair team bestaat uit:

 • internist-hematologen
 • verpleegkundig specialisten
 • radiologen
 • nucleair geneeskundigen
 • pathologen
 • ondersteunende zorgverleners

De artsen van OLVG werken samen met artsen van het Amsterdam UMC.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. Het Integraal Kankercentrum Nederland verzamelt de gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland.
U kunt hier meer over lezen in de folder van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Stap 3

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen voor multipel myeloom. Vaak is een combinatie van behandelingen nodig. De artsen bespreken met u welke behandeling het beste bij u past. Samen beslist u over de behandeling. De artsen kijken naar hoe fit u bent, uw leeftijd en welke soort kanker u heeft.

Soorten behandeling

Vaak is een combinatie van 1 of meer van de volgende behandelingen mogelijke behandelingen nodig:

 • Chemotherapie
  Bij chemotherapie krijgt u medicijnen die ervoor zorgen dat de kankercellen stoppen met groeien of minder snel groeien. Soms krijgt u chemotherapie via een infuus. Soms krijgt u de chemotherapie via een ruggenprik. Het is afhankelijk van de soort kanker. De behandeling kan gebeuren op de verpleegafdeling of de polikliniek. Dit is afhankelijk van uw situatie.
 • Immunotherapie
  Immunotherapie is een behandeling met medicijnen die het afweersysteem van uw lichaam sterker maken. Het afweersysteem kan de kankercellen dan beter doden.
 • Dexamethason of prednison
  Dexamethason en prednison zijn medicijnen. Ze behoren tot de corticosteroïden.
 • Bloedtransfusie
  Toedienen van bloed om het aantal bloedcellen te verhogen.
  Bij een tekort aan bloedplaatjes kan transfusie van bloedplaatjes nodig zijn.
 • Antibiotica
  U krijgt medicijnen om ervoor te zorgen dat u minder kans heeft op infecties.
 • Stamceltransplantatie
  Het toedienen van uw eigen gezonde stamcellen aan uw bloed. Stamcellen zijn cellen die bloed maken. Stamceltransplantatie is alleen mogelijk bij fitte patiënten jonger dan 70 jaar.
 • Botversterkende middelen
  Dit zijn middelen om de kans op botbreuken te verminderen.
 • Operatie
  Bij (dreigende) botbreuken
 • Radiotherapie
  Dit heet ook wel bestraling. Dit kan gebeuren bij kans op botbreuken en tegen botpijn.
 • Deelnemen wetenschappelijk onderzoek
  Sommige patiënten kunnen meedoen met een studie over de behandeling van multipel myeloom. Uw zorgverlener geeft u meer informatie over de behandeling.

Besluit over uw behandeling

Uw zorgverlener vertelt u wat er voor u mogelijk is. Samen beslist u over uw behandeling.
U kunt ook een afspraak met uw huisarts maken. U kunt bijvoorbeeld de volgende onderwerpen bespreken:

 • Heb ik alle informatie goed begrepen?
 • Wil ik een behandeling?
 • Hoe gaat de behandeling?
 • Ben ik bij het juiste ziekenhuis en de juiste arts?

Stap 4

Leven met of na kanker

De ziekte kanker en behandeling van kanker hebben veel invloed op het leven van u en uw naasten. Daarom zijn er verschillende zorgverleners en organisaties die ondersteuning en informatie geven over leven met of na kanker.

Invloed op uw leven

Kanker en de behandeling van kanker kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven. U kunt moe zijn, psychische klachten krijgen of uw uiterlijk verandert. Misschien heeft u vragen over bewegen of sporten of over gezond en lekker eten. Ook kan kanker invloed hebben op uw relatie en op uw gezin.

Er zijn vele organisaties en websites die informatie en hulp bieden tijdens en na uw behandeling met kanker. U kunt in OLVG hulp krijgen, maar er zijn ook plekken buiten OLVG waar u hulp en informatie kunt krijgen. U kunt de mogelijkheden met uw casemanager bespreken.

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

Op deze pagina’s geven wij u meer informatie over hulp bij klachten die u kunt ervaren tijdens of na de behandeling van kanker:

Stap 5

Controle

U blijft altijd onder controle op de polikliniek. De zorgverlener bespreekt met u de uitslagen van onderzoeken en vraagt hoe het met u gaat.

Over controle bij multipel myeloom

U blijft levenslang onder controle. Na de behandeling krijgt u elke 2 of 3 maanden een afspraak met een zorgverlener. Dit is afhankelijk van uw situatie.

Voor elke controle-afspraak krijgt u bloedonderzoek. Voor de uitslag van de onderzoeken kunt u kiezen of u een afspraak op de polikliniek of een afspraak via de telefoon wilt hebben.

Bespreken van uw klachten

Tijdens de controle kunt u uw klachten bespreken met uw arts of verpleegkundig specialist. Uw arts of verpleegkundig specialist kan u advies en tips geven hoe u het beste met de klachten om kunt gaan. Als het nodig is kan uw arts of verpleegkundig specialist u doorverwijzen naar een andere zorgverlener zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.

Als u zich zorgen maakt omdat u tussen de controles klachten heeft die horen bij multipel myeloom, neem dan contact op met de polikliniek. Bij andere klachten kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts. Als het nodig is, kan uw huisarts u doorverwijzen naar OLVG.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: