home

Beenmergpunctie of botbiopsie : onderzoek hoe goed uw lichaam nieuw bloed maakt

Een beenmergpunctie of botbiopsie is een onderzoek om te zien hoe goed uw lichaam nieuw bloed maakt. Door het onderzoek kan de arts ook zien in welke fase uw ziekte zit. Bij het onderzoek haalt de arts een beetje beenmerg of bot uit uw lichaam. U krijgt een plaatselijke verdoving.

Over een beenmergpunctie of botbiopsie

In een bot zit beenmerg. Uw lichaam maakt in beenmerg nieuw bloed. Met een beenmergpunctie of botbiopsie kan een arts zien hoe goed uw lichaam nieuw bloed maakt.
Bij een beenmergpunctie haalt een arts met een naald een beetje beenmerg uit het lichaam. Soms haalt de arts ook een stukje bot uit het lichaam.
Het laboratorium onderzoekt het weggehaalde beenmerg of bot.

Zo gaat het onderzoek

Voor het onderzoek

  • Zorg dat u 15 minuten voor uw afspraak aanwezig bent. In deze 15 minuten bereidt de verpleegkundige u voor op het onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

  • U gaat in de onderzoekskamer op de onderzoeksbank liggen.
  • De beenmergpunctie kan in uw bekken of borstbeen zijn. De arts bepaalt welke plek het beste is.
  • U gaat op uw zij of uw rug liggen. De arts bespreekt dit met u. De arts verdooft de plek. U moet een paar minuten wachten tot deze verdoving werkt.
  • De arts maakt op de plek van de verdoving een sneetje van 1 of 2 millimeter in de huid.
  • De arts prikt met een speciale naald in het sneetje en haalt met de naald een beetje beenmerg of bot weg. Dit kan pijnlijk zijn: u kunt last hebben van de plek en uw benen.
  • De verpleegkundige plakt een pleister over het sneetje. Deze pleister moet 24 uur blijven zitten.

Na het onderzoek

  • Als u zich goed voelt, mag u na uw onderzoek meteen naar huis. Zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Vraag of iemand u met de auto naar huis brengt.
  • Als u na het onderzoek pijn heeft, mag u paracetamol nemen. Gebruik niet meer dan 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg.
  • U mag de pleister na 24 uur verwijderen. Als u gaat douchten, zorg dan dat de pleister droog blijft. U mag gewoon douchen met de pleister.

Uitslag

Uw arts ontvangt de uitslag en bespreekt deze met u.
Dit doet de arts tijdens een vervolgafspraak. Deze vervolgafspraak is ongeveer 2 weken na het onderzoek.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere ingreep heeft risico’s. Bij dit onderzoek bestaat een kleine kans op een bloeding.
Bel meteen de polikliniek Medische Oncologie en Hematologie als de plek waar het onderzoek is gedaan flink gaat bloeden. Flink bloeden betekent dat u ongeveer 10 minuten stevig een schone doek op de wond drukt, maar het bloeden niet stopt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie, locatie Oost, P2
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie, locatie West, route 14
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Als de polikliniek niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hematologie van OLVG. Laatst gewijzigd: