home

Aderlaten : bij te veel ijzer of rode bloedcellen in uw bloed

Als u te veel ijzer of rode bloedcellen in uw bloed heeft, kan er een hoeveelheid bloed worden afgenomen. Dit heet aderlaten. Het is per persoon anders hoe vaak aderlaten nodig is. Een behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Over aderlaten

Bij aderlaten wordt bloed bij u afgenomen. Hierdoor blijft er minder ijzer of rode bloedcellen in uw bloed. De hoeveelheid bloed die bij de aderlating wordt afgenomen is verschillend. Het is afhankelijk van het hemoglobinegehalte en de hoeveelheid hematocriet en ijzer in het bloed. Het is ook afhankelijk van de oorzaak van te veel ijzer of rode bloedcellen in uw bloed.

Het aantal aderlatingen is per persoon anders. In het begin kan het zijn dat u elke week een behandeling heeft. Het doel is het verbeteren van de bloedwaarden zodat aderlaten minder vaak of niet meer nodig is. Uiteindelijk heeft u nog maar 1 keer in de 3 of 4 maanden een behandeling nodig. Uw arts kan bepalen hoe vaak een aderlating nodig is.

Waarom een aderlating

Aderlaten kan nodig zijn als u te veel ijzer of rode bloedcellen in uw bloed heeft.
Te veel ijzer wordt ook wel hemochromatose of ijzerstapeling genoemd. Het kan schadelijk zijn voor uw lichaam als er te veel ijzer in het bloed zit. Door de aderlating kan weefselschade minder worden, of kan schade minder snel ontstaan.
Te veel rode bloedcellen in het bloed kan het bloed stroperig maken, waardoor u meer kans heeft op bloedingen en stolsels in uw bloed.

Afspraken maken voor bloedafname en aderlating

De behandeling kan alleen doorgaan als de waardes hematocriet en hemoglobine voldoende hoog zijn. De arts beoordeelt de resultaten van het bloedonderzoek. Het is niet nodig om voor elke aderlating het bloed te laten controleren. Uw arts bespreekt met u hoe vaak controle nodig is.

Maak bij voorkeur de afspraken online bij de polikliniek Bloedafname. Dit kan via de website van OLVG.
Kies voor aderlaten en vul uw gegevens in. U kunt zelf een datum een tijd kiezen. U kunt kiezen tussen locatie Oost of West.
Antwoorden op veelgestelde vragen over het maken van afspraken staan ook op onze website.

Zo bereidt u zich voor op de aderlating

  • Eet en drink voor uw behandeling. Drink een halve liter extra vocht.
  • Neem het formulier mee met de aanvraag van uw arts. Hierop staat hoeveel bloed moet worden afgenomen. Als u het formulier nog niet heeft gekregen, kunt u het formulier ophalen bij de polikliniek waar u onder behandeling bent.

Zo gaat de aderlating

De behandeling

Een medewerker bloedafname doet de behandeling bij u.

  • De medewerker plaatst een naald in een bloedvat in uw arm.
  • Het bloed komt in een zak terecht. Deze zak ligt op een weegschaal. De medewerker weet zo wanneer er genoeg bloed is afgenomen.
  • De medewerker verwijdert de naald. U moet dan nog 5 minuten met een watje drukken op de plek waar de naald zat. Soms krijgt u een drukverbandje op het wondje.
  • Aderlaten duurt ongeveer 15 minuten.
  • Het bloed in de zak wordt weggegooid. Het bloed wordt niet aan een andere patiënt gegeven. Het bloed wordt niet gebruikt voor onderzoek.

Na de behandeling

Na de behandeling krijgt u iets te drinken. U blijft nog ongeveer 15 minuten zitten. U kunt na de behandeling last hebben van klachten, zoals:

  • duizeligheid
  • vermoeidheid
  • blauwe plek

Als u zich goed voelt, mag u opstaan en kunt u naar huis.
Zorg dat iemand u na de eerste behandeling naar huis kan brengen.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie, locatie Oost, P2
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie, locatie West, route 14
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Als de polikliniek niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hematologie van OLVG. Laatst gewijzigd: