home

STZ

OLVG is een topklinisch opleidingsziekenhuis. Daarom zijn we ook lid van de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Als STZ-ziekenhuis biedt OLVG hooggespecialiseerde zorg, doen we wetenschappelijk onderzoek en leiden we vele artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals op.

Hoogwaardige zorg

Topklinische zorg is hooggespecialiseerde zorg die niet door alle ziekenhuizen geboden wordt, maar wel in de STZ-ziekenhuizen. We hebben alle diagnostiek ‘in eigen huis’, behandelen grote groepen patiënten en hebben een centrale positie in regionale zorgnetwerken. Belangrijk is de wijze waarop de STZ-ziekenhuizen de ‘personal touch’ onderhouden. In alle facetten staat de patiënt centraal.

Ieder STZ-ziekenhuis heeft alle basiszorg in huis en heeft daarnaast een eigen aanbod topklinische zorg. Deze zorg is altijd multidisciplinair. Specialisten in een vakgebied werken samen met verpleegkundigen, paramedici en andere ondersteunende professionals, om de topklinische zorg te blijven leveren .

Wetenschap

Door wetenschappelijk onderzoek te doen, draagt OLVG bij aan de verbetering van de patiëntenzorg. Dit betreft wetenschappelijk onderzoek door artsen, maar ook door verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. We werken daarom veel in samenwerking met Amsterdam UMC.

Opleiding

STZ-ziekenhuizen staan garant voor de opleidingen van duizenden medisch specialisten, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Ook OLVG heeft een goed opleidingsklimaat waarin de jonge arts of verpleegkundige alles leert om een toparts of topverpleegkundige te worden. 

Topklinische expertisecentra in OLVG

Onderstaande zorg is volgens STZ topklinisch in OLVG. Zorg is topklinisch als de patiëntenzorg excellent is, er voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en er regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door artsen en verpleegkundigen.

 • Diagnose en behandeling van slaapapneu (OSAS)

 • POP-expertisecentrum (afdeling Psychiatrie en Medische Psychologie)

 • Diagnose en behandeling van afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren (afdeling Hematologie)

 • Expertisecentrum Toxicologie (Spoedeisdende Hulp)

 • Diagnose en behandeling van (aangeboren) aandoeningen bij kinderen aan het bot- en spierstelsel (afdeling Orthopedie)

 • Behandeling boezemfibrilleren en atriumfibrilleren (Hartcentrum)

 • Expertisecentrum Diaboss voor kinderen en jongvolwassenen met diabetes

 • Obesitas Centrum Amsterdam

 • Expertisecentrum voor HME-MO (afdeling Orthopedie)

 • Expertisecentrum voor hiv-zorg

 • Expertisecentrum voor interstitiële en vasculaire longaandoeningen (afdeling Longeneeskunde)

 • Diagnose en behandeling van (complexe) aandoeningen aan de schouder en elleboog (afdeling Orthopedie)

 • Expertisecentrum voor geheugenproblemen bij ouderen met een migratie-achtergrond (afdeling Geriatrie)

 • Expertisecentrum voor minimaal invasieve mitralisklep chirurgie (Hartcentrum)

Naar de website van STZ