home

Beenmergpunctie of botbiopsie met sedatie : onderzoek beenmerg of bot terwijl u licht slaapt

Een beenmergpunctie of botbiopsie is een onderzoek om te zien hoe goed uw lichaam nieuw bloed maakt. Door het onderzoek kan de arts ook zien in welke fase uw ziekte zit. Bij het onderzoek haalt de arts een beetje beenmerg of bot uit uw lichaam. U krijgt een plaatselijke verdoving en u slaapt licht, zodat u weinig van het onderzoek merkt. Dit heet sedatie.

Over een beenmergpunctie of botbiopsie

In een bot zit beenmerg. Uw lichaam maakt in beenmerg nieuw bloed. Met een beenmergpunctie of botbiopsie kan een arts zien hoe goed uw lichaam nieuw bloed maakt.
Bij een beenmergpunctie haalt een arts met een naald een beetje beenmerg uit het lichaam. Soms haalt de arts ook een stukje bot uit het lichaam.
Het laboratorium onderzoekt het weggehaalde beenmerg of bot.

Zo bereidt u zich voor

 • U vult een vragenlijst in via patiëntenportaal MijnOLVG als voorbereiding op uw behandeling of onderzoek. Daarna hoort u welke soort verdoving u krijgt.
  Meestal hoort u dit online via MijnOLVG. Heel soms is een telefonische afspraak of een bezoek aan de polikliniek Anesthesiologie nodig. Een medewerker van de afdeling Anesthesiologie neemt dan contact met u op.
  Kijk voor meer informatie op de webpagina: Verdoving bij een onderzoek of operatie.
 • Gebruikt u bloedverdunners of andere medicijnen? Of bent u bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of jodium? Geef dit dan aan via MijnOLVG. Doe dit zo snel mogelijk.
  Als u MijnOLVG niet gebruikt, overleg dan met uw arts.
  Stop nooit zomaar met het innemen van uw medicijnen. Bespreek dit altijd met uw arts.
 • Voor uw eigen veiligheid moet u voor uw behandeling of onderzoek nuchter zijn.
  U krijgt hiervoor instructies van een medewerker van de afdeling Anesthesiologie.
  Voor meer informatie kunt u ook alvast kijken op de webpagina Verdoving bij een onderzoek of operatie. 

U leest meer over de voorbereiding op de webpagina: Sedatie met het middel propofol.

Zo gaat het onderzoek

Voor het onderzoek

 • Zorg dat u 15 minuten voor uw afspraak aanwezig bent. In deze 15 minuten bereidt de verpleegkundige u voor op het onderzoek.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 20 minuten.

 • U gaat in de onderzoekskamer op het bed liggen.
 • De beenmergpunctie kan in uw bekken of borstbeen zijn. De arts bepaalt welke plek het beste is.
  U gaat op uw zij of uw rug liggen. De arts bespreekt dit met u.
 • De arts verdooft de plek. U moet heel even wachten tot deze verdoving werkt.
 • De arts maakt op de plek van de verdoving een sneetje van 1 of 2 millimeter in de huid.
 • De arts prikt met een speciale naald in het sneetje en haalt met de naald een beetje beenmerg of bot weg.
 • De verpleegkundige plakt een pleister over het sneetje. Deze pleister moet 24 uur blijven zitten.

Na het onderzoek

 • Als u zich goed voelt, mag u na uw onderzoek meteen naar huis. Zelf autorijden, fietsen of reizen met het openbaar vervoer raden wij af. Vraag of iemand u met de auto naar huis brengt.
 • Als u na het onderzoek pijn heeft, mag u paracetamol nemen. Gebruik niet meer dan 4 keer per dag 2 tabletten paracetamol van 500 mg.
 • U mag 24 uur niet douchen.
 • U mag de pleister na 24 uur verwijderen.

Uitslag

Uw arts ontvangt de uitslag en bespreekt deze met u.
Dit doet de arts tijdens een volgende afspraak. Deze afspraak is ongeveer 2 weken na het onderzoek.

Wanneer moet u ons bellen?

Iedere ingreep heeft risico’s. Bij dit onderzoek bestaat een kleine kans op een bloeding.
Bel meteen de polikliniek Medische Oncologie en Hematologie als de plek waar het onderzoek is gedaan flink gaat bloeden.
Flink bloeden betekent dat u ongeveer 10 minuten stevig een schone doek op de wond drukt, maar het bloeden niet stopt.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie, locatie Oost, P2
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie, locatie West, route 14
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

Als de polikliniek niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar de Spoedeisende Hulp via het algemene telefoonnummer van OLVG.

OLVG, locatie Oost
020 599 91 11

OLVG, locatie West
020 510 89 11

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hematologie van OLVG. Laatst gewijzigd: