home

WGS : DNA-onderzoek bij kanker

WGS is een uitgebreid DNA-onderzoek bij kanker. WGS is de afkorting van Whole Genome Sequencing. Het onderzoek geeft veel informatie over de tumor. Hierdoor kunnen de artsen bepalen wat voor u de beste behandeling is.

Over WGS

Bij WGS wordt uw DNA onderzocht. De artsen vergelijken het DNA in uw tumor met het gezonde DNA in uw bloed. Het DNA-onderzoek kan helpen om te bepalen welke soort tumor u heeft. Zo kan de arts bepalen welke behandeling voor u het beste is.

WGS bestaat uit 2 onderdelen: bloedonderzoek en onderzoek van de tumor.
Voor het onderzoek van de tumor haalt de arts een stukje weefsel uit de tumor. Dit weefsel heet een biopt.
De arts kan het biopt op verschillende manieren nemen. Welke manier voor u het beste is, hangt af van de soort tumor en hoe groot uw tumor is. Uw arts bespreekt met u welke manier voor u het beste is.

Toestemming

Een speciale organisatie voor DNA-onderzoek voert het onderzoek uit. De organisatie heet Hartwig Medical Foundation. Uw arts vraagt u eerst toestemming hiervoor. Uw arts vraagt u toestemming voor 2 delen:

  1. Toestemming dat Hartwig Medical Foundation uw bloed en biopt onderzoekt.
  2. Toestemming aan Hartwig Medical Foundation om de informatie van uw onderzoek te bewaren voor wetenschappelijk onderzoek. De informatie uit uw onderzoek is anoniem.

Uw gegevens zijn bij Hartwig Medical Foundation anoniem.

U ontvangt van uw arts meer informatie over het geven van toestemming. U ontvangt een formulier waarop u uw keuzes kunt aangeven.
Na het geven van toestemming maakt een medewerker van de polikliniek een afspraak voor het nemen van het biopt. De afspraak is in OLVG, locatie Oost. De medewerker vertelt u op welke afdeling u moet zijn.

Zo bereidt u zich voor

U moet in OLVG, locatie Oost bloed laten afnemen voordat u naar de afspraak voor het biopt gaat.
U moet hier zelf online een afspraak voor maken.
Kijk voor meer informatie over het maken van een afspraak op de webpagina: Bloedafname.

Zo gaat een WGS-onderzoek

Een WGS-onderzoek is altijd op locatie Oost.

Bloedafname

  • U gaat naar de polikliniek Bloedafname voor uw afspraak. De medewerker Bloedafname neemt 1 buisje met bloed bij u af.
  • De medewerker stuurt het buisje naar Hartwig Medical Foundation.

Biopt

  • U gaat naar de afdeling waar u een biopt krijgt. Dit is meestal op de afdeling polikliniek Radiologie. Uw arts vertelt u waar u een afspraak heeft.
  • De radioloog neemt een biopt af.
  • De afdeling Radiologie stuurt het stukje tumor naar Hartwig Medical Foundation.
  • Het afnemen van het biopt duurt ongeveer 1 uur.

Uitslag

Het duurt ongeveer 2 weken voordat de uitslag van het WGS-onderzoek bekend is. Dan heeft u een afspraak met uw arts.
De arts bespreekt de uitslag en mogelijke behandelingen met u.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stel uw vraag aan de polikliniek via MijnOLVG of per e-mail. Op werkdagen kunt u ook bellen.

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie, locatie Oost, P2
020 510 88 78 (op werkdagen van 08.15 tot 16.15 uur)

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Medische Oncologie van OLVG. Laatst gewijzigd: