home

Thuis tijdens neutropene fase : ambulante zorg bij hematologie

Na sommige behandelingen op de verpleegafdeling Hematologie heeft u een periode waarin u minder weerstand heeft. De kans op een infectie is dan groter. Bijvoorbeeld na zware chemotherapie of na een autologe stamceltransplantatie. Deze periode heet de neutropene fase of dip-periode. U herstelt dan meestal in het ziekenhuis. Soms kunt u in deze neutropene fase thuis blijven. U komt dan wel regelmatig naar het ziekenhuis. De zorg heet ook wel ambulante zorg.

De neutropene fase

De neutropene fase is de periode waarin u minder weerstand heeft. Bijvoorbeeld na zware chemotherapie of na een autologe stamceltransplantatie. U heeft dan meer kans op een infectie.
Het meten van de weerstand gebeurt via onderzoek van het aantal witte bloedcellen in uw bloed. Als er weer voldoende witte bloedcellen in uw bloed zitten, is de neutropene fase afgelopen.

Zorg vanuit huis

Thuisblijven als u minder weerstand heeft kan alleen als dat veilig is. Daarom beslist u altijd samen met uw zorgverlener of het voor u verstandig is om thuis te blijven.

Veilige zorg vanuit huis kan alleen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Uw zorgverlener verwacht dat u een neutropene fase van 2 tot 3 weken heeft.
 • U kunt binnen 1 uur in het ziekenhuis zijn met een auto of privé-taxi.
 • U heeft hulp van een mantelzorger die 24 uur per dag beschikbaar is.
 • U bent voldoende fit en zelfstandig.
 • U heeft de juiste medicijnen en hulpmiddelen, zoals een oorthermometer.
 • Er zijn afspraken met u gemaakt over uw medicijnen.
 • U volgt de instructies en adviezen van OLVG op.

Start zorg vanuit huis

 • De zorg kan starten als u en uw mantelzorger alle informatie hebben ontvangen.
 • De zorgverleners beoordelen definitief of u naar huis kunt op de dag die met u was afgesproken.
 • U krijgt recepten en haalt de medicijnen op bij de apotheek in OLVG, locatie West.

Voorbereiding controles in het ziekenhuis

Kweek afnemen

 • U krijgt 2 wattenstokjes op de verpleegafdeling.
 • Neem iedere maandag thuis een kweek van de keel en de anus.
 • Neem de kweken voor het douchen en voordat u gaat eten en drinken.
 • Schrijf op de stokjes welk stokje van de anus is en welk stokje van de keel is.
 • Neem de kweken mee naar de controle-afspraak in het ziekenhuis

Klachten doorgeven in MijnOLVG

In MijnOLVG kunt u tijdens de dip-periode elke dag aangeven hoe het met u gaat. U krijgt elke dag een vragenlijst via MijnOLVG. Tijdens de afspraken in OLVG bespreekt de verpleegkundige uw antwoorden. U kunt uw antwoorden zien in MijnOLVG in het menu bij Vragenlijsten. Het is niet verplicht om de vragenlijst in te vullen.

Controles in het ziekenhuis

 • U heeft 3 keer per week een controle-afspraak met 1 of meer zorgverleners op de verpleegafdeling. U komt op maandag, woensdag en vrijdag om 9.30 uur naar afdeling A6, oncologie/hematologie in OLVG, locatie West.
 • De verpleegkundige neemt bloed af. De uitslag is na 1 tot 1,5 uur bekend.
 • De verpleegkundige bespreekt met u hoe het met u gaat en welke klachten u heeft.
 • De verpleegkundige meet uw bloeddruk, pols, temperatuur.
 • De verpleegkundige meet 1 keer per week uw gewicht.
 • De verpleegkundige controleert of uw medicatie goed is.
 • Als u een infuus heeft, verzorgt de verpleegkundige 1 keer per week het infuus.
 • Zo nodig onderzoekt de verpleegkundig specialist of hematoloog u.
 • U heeft 1 keer per week een afspraak met een diëtist over uw voeding.
 • Zo nodig krijgt u informatie van de fysiotherapeut over thuis in beweging blijven.
 • Als er verder geen bijzonderheden zijn, kunt u weer naar huis.

Opnieuw verblijf in ziekenhuis

 • U komt 3 keer per week voor controle totdat u voldoende witte bloedcellen in uw bloed heeft. Dat betekent dat het aantal granulocyten meer dan 0,5 x 109/l is.
 • Soms is eerder verblijf in het ziekenhuis nodig. Bijvoorbeeld als u tussendoor koorts of andere klachten krijgt. Als u snel beter bent, kunt u weer naar huis.
 • Er is voor u altijd een bed op de afdeling.

Wanneer moet u ons bellen?

Bel meteen de afdeling als u 1 van deze klachten heeft:

 • koorts boven de 38,3 graden
 • u heeft langer dan 1 uur een temperatuur tussen 38,0 en 38,2 graden
 • koude rillingen
 • een bloeding die niet binnen 30 minuten stopt, bijvoorbeeld een bloedneus
 • blauwe plekken zonder dat u zich heeft gestoten
 • kleine rode puntjes op de huid
 • bloedblaren in de mond
 • bloed in urine of ontlasting

Bel ons dezelfde dag als u 1 of meerdere van de volgende klachten heeft:

 • u kunt niet goed eten, bijvoorbeeld door keelpijn of ontstoken slijmvliezen in uw mond
 • u kunt onvoldoende drinken, dat is minder dan 1,5 liter per dag
 • u kunt uw medicatie niet innemen
 • waterdunne diarree meer dan 6 keer per dag
 • verstopping
 • plotselinge huiduitslag
 • benauwd of kortademig
 • de opening bij het infuus is rood of doet pijn
 • materialen van uw infuus laten los
 • onverwachte veranderingen in uw lichamelijke conditie
 • buikpijn
 • u bent plotseling suf

Twijfelt u over bepaalde klachten, neem ook dan contact op.

Contact

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Bel dan 020 510 82 16.

Als de afdeling niet bereikbaar is, belt u met klachten die echt niet kunnen wachten naar het algemene telefoonnummer van OLVG, locatie West. Vraag naar de hematoloog die dienst heeft.

OLVG, locatie West
020 510 89 11

Is de situatie levensbedreigend, bel dan 112.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Hematologie van OLVG. Laatst gewijzigd: