home

Voedingsrichtlijn verminderde afweer bij een hematologische patiënt : u kunt hiervoor terecht bij Diëtetiek

Door uw ziekte en behandeling kan uw afweer langdurig verminderd zijn (meer dan 7 dagen). Om de kans op infecties vanuit het maag-darmkanaal zo klein mogelijk te maken, moet uw voeding daarom aan bepaalde eisen voldoen.

: op deze pagina snel naar

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met afdeling Diëtetiek 

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Diëtetiek van OLVG. Laatst gewijzigd: