home

Zorgpad

Lymfeklierkanker : stap voor stap onderzoek en behandeling

Vanaf het moment dat er een vermoeden is dat u lymfeklierkanker heeft, krijgt u een aantal onderzoeken en behandelingen. U gaat naar verschillende zorgverleners en afdelingen. Op deze pagina’s vindt u stap voor stap wat u kunt verwachten van de onderzoeken en behandelingen van lymfeklierkanker. We noemen dit een zorgpad. Hoe de behandeling bij u precies gaat, bespreekt u met uw arts.

Persoonlijk behandelplan

Een team van verschillende specialisten geeft u advies voor een persoonlijk behandelplan.

Uw contactpersoon

U heeft in elke fase van uw behandeling een vast contactpersoon.

Samenwerking

Voor de behandeling van Lymfeklierkanker/Lymfoom werken we samen met het AMC, VUmc en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Over lymfeklierkanker

Lymfeklierkanker is kanker in het lymfestelsel. Het heet ook wel lymfoom. Het lymfestelsel beschermt het lichaam tegen bacteriën en virussen. Bij lymfeklierkanker groeien lymfocyten niet goed. Lymfocyten zijn een soort witte bloedcellen. De lymfocyten worden kwaadaardig en blijven doorgroeien. De cellen verplaatsen zich via het bloed en de lymfevaten door het hele lichaam naar andere lymfeklieren. De lymfeklieren kunnen zo groter worden waardoor ze niet meer goed kunnen functioneren. Bij lymfeklierkanker is de afweer tegen virussen en bacteriën minder goed. Er kunnen dan makkelijker infecties ontstaan.

Er bestaan veel soorten lymfeklierkanker. Het komt voor in 2 groepen: Hodgkin en non-Hodgkin lymfoom. Hodgkin is 1 ziekte: de ziekte van Hodgkin. Alle andere vormen van lymfeklierkanker horen bij non-Hodgkin lymfoom.

Er zijn ongeveer 50 soorten non-Hodgkin lymfoom. Welke vorm non-Hodgkin lymfoom u heeft is afhankelijk van de soort lymfocyt die niet goed groeit. De ziekte ontstaat meestal in 1 lymfeklier of in het beenmerg. Na maanden of jaren komt de ziekte ook in andere lymfeklieren. Elke soort non-Hodgkin-lymfoom is anders. Er zijn dan ook verschillende behandelingen per soort lymfeklierkanker.

Lymfeklierkanker wordt meestal ontdekt in de lymfeklieren of in het bloed. Soms zit de kanker ook in organen in de buurt van lymfeklieren, zoals de longen of de lever. Lymfeklierkanker kan op elke leeftijd ontstaan, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Zo ontstaat kanker

Uw lichaam maakt steeds nieuwe cellen aan. Soms gaat er bij het maken van nieuwe cellen iets mis. Er kan dan een kwaadaardige afwijking ontstaan.

Bij lymfeklierkanker kunnen verschillende soorten klachten ontstaan. Klachten bij lymfeklierkanker zijn bijvoorbeeld:

 • zwellen van 1 of meer lymfeklieren in de hals, oksel of lies
 • koorts
 • gewichtsverlies
 • geen zin om te eten
 • vermoeid zijn
 • transpiratie, vooral in de nacht
 • jeuk over het hele lichaam
 • soms doet de zieke lymfeklier pijn als u alcohol drinkt

Als u een verandering merkt bij uzelf, is het belangrijk om naar de huisarts te gaan.
Als het nodig is, kan de huisarts u doorverwijzen naar de afdeling Medische Oncologie en Hematologie in OLVG.

Over het zorgpad lymfeklierkanker

Het zorgpad lymfeklierkanker bestaat uit verschillende stappen. U doorloopt deze stappen als u een behandeling voor lymfeklierkanker krijgt. Tijdens het zorgpad lymfeklierkanker krijgt u te maken met artsen en verpleegkundigen van verschillende specialismen. Deze artsen en verpleegkundigen werken samen en overleggen met elkaar wat voor u de beste behandeling is. De arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u. U beslist samen met de zorgverlener welke behandeling u wilt.
Voor uw onderzoeken of behandelingen moet u naar verschillende afdelingen in OLVG. U kunt afspraken hebben in OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West.
Als u bestraling krijgt, verwijst de arts u naar het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Stap 1

Afspraak

U krijgt een afspraak bij de hematoloog op de polikliniek Medische Oncologie en Hematologie. Zodra de diagnose bekend is, krijgt u afspraken bij de verpleegkundig specialist en hematoloog.

Voorbereiden afspraak

Het kan helpen om voor uw afspraak bij de polikliniek uw vragen op te schrijven.
Wij adviseren u iemand mee te nemen: 2 horen meer dan 1.
U kunt het gesprek opnemen om later nog eens af te luisteren. Overleg dit eerst met uw zorgverlener.
Meer tips over het voorbereiden van uw afspraak staan bij elkaar op de webpagina: Zo bent u goed voorbereid op uw afspraak.

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Openingstijden

ma t/m vrij 8.15-16.30 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 14

Openingstijden

8.15 - 16.30 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Stap 2

Onderzoek en diagnose

Om te onderzoeken of u mogelijk lymfeklierkanker heeft, kunt u 1 of meer van de volgende onderzoeken krijgen. 

 • Onderzoek van uw bloed.
 • PET-CT.
  Een PET-scan is een techniek om foto's te maken van de activiteit van het tumorweefsel. Hierbij wordt contrastvloeistof toegediend.
 • Histologische punctie of excisie biopt.
  Bij een punctie haalt de radioloog met behulp van echografie cellen uit de lymfeklier.
  Bij een excisie biopt verwijdert de chirurg de lymfeklier. Het weefsel gaat voor onderzoek naar het laboratorium.
 • CT-scan: onderzoek om eventuele afwijkingen in uw longen en buik in beeld te brengen. Hierbij wordt contrastvloeistof toegediend.
 • Beenmergpunctie. Dit is een onderzoek om te zien hoe goed uw lichaam nieuw bloed maakt.
 • Echo-onderzoek: een onderzoek om eventuele afwijkingen in het lichaam in beeld te brengen.
 • Onderzoek bij de keel-, neus- en oorarts. Bij het onderzoek kijkt de arts of er een ontsteking is in 1 van de holtes. Dit heet sinusitis. Ook onderzoekt de arts of er in keel, neus of oren een lymfoom is.

Diagnose

Als de uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreekt een team zorgverleners de uitslagen van de onderzoeken. Het team overlegt over de beste behandeling in uw situatie. De arts bespreekt het advies voor uw behandeling met u.

Multidisciplinair oncologisch overleg

Het team zorgverleners bestaat uit artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen van verschillende afdelingen.  Dit heet een multidisciplinair team. Het overleg heet een multidisciplinair oncologisch overleg, ook wel MDO genoemd.

Het multidisciplinair team bestaat uit:

 • internist-hematologen
 • verpleegkundig specialisten
 • radiologen
 • nucleair geneeskundigen
 • pathologen
 • ondersteunende zorgverleners

De artsen van OLVG werken samen met artsen van het Amsterdam UMC.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. Het Integraal Kankercentrum Nederland verzamelt de gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland. U kunt hier meer over lezen in de folder van het Integraal Kankercentrum Nederland.

Stap 3

Behandeling

Er zijn verschillende behandelingen voor lymfeklierkanker. De arts bespreekt met u welke behandeling het beste bij u past. Samen beslist u over de behandeling. De artsen kijken naar welke soort lymfeklierkanker u heeft, naar uw leeftijd en hoe fit u bent.

Soorten behandeling

 • Chemotherapie
  Bij chemotherapie krijgt u medicijnen die zorgen dat de kankercellen stoppen met groeien of minder snel groeien.  Soms krijgt u chemotherapie via een infuus, soms via een ruggenprik en soms via tabletten. Het is afhankelijk van de soort lymfeklierkanker.
 • Immunotherapie
  Behandeling met medicijnen die het afweersysteem van uw lichaam sterker maken.
 • Bestraling
  Het is niet mogelijk om radiotherapie in OLVG te krijgen. Als u bestraling of radiotherapie krijgt, gaat u voor deze behandeling naar een ander ziekenhuis. Meestal is dat het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.
 • Bloedtransfusie
  Toedienen van bloed om het aantal bloedcellen te verhogen.
  Bij een tekort aan bloedplaatjes kan transfusie van bloedplaatjes nodig zijn.
 • Antibiotica
  U krijgt medicijnen zodat u minder kans heeft op infecties.
 • Stamceltransplantatie
  Transplantatie van cellen van uzelf. Dit heet autologe stamceltransplantatie. De behandelingen zijn in Amsterdam UMC, locatie AMC en VUMC. U komt de dag na de toediening van de stamcellen weer terug naar OLVG.
 • Deelnemen wetenschappelijk onderzoek
  Sommige patiënten kunnen meedoen met een studie over de behandeling van lymfeklierkanker. Uw zorgverlener geeft u meer informatie.

Palliatieve behandeling

Als u niet meer kunt genezen, kunt u kiezen voor een palliatieve behandeling. De palliatieve behandeling is bedoeld om de kwaliteit van uw leven zo goed mogelijk te laten zijn. De zorg kan het ziek zijn vertragen. Ook kan de behandeling gedaan worden om minder of geen klachten te hebben. Uw wensen en de wensen van uw naasten staan centraal.

Stap 4

Leven met of na kanker

De ziekte kanker en behandeling van kanker hebben veel invloed op het leven van u en uw naasten. Daarom zijn er verschillende zorgverleners en organisaties die ondersteuning en informatie geven over leven met of na kanker.

Invloed op uw leven

Kanker en de behandeling van kanker kan veel invloed hebben op uw dagelijks leven. U kunt moe zijn, psychische klachten krijgen of uw uiterlijk verandert. Misschien heeft u vragen over bewegen of sporten of over gezond en lekker eten. Ook kan kanker invloed hebben op uw relatie en op uw gezin.

Er zijn vele organisaties en websites die informatie en hulp bieden tijdens en na uw behandeling met kanker. U kunt in OLVG hulp krijgen, maar er zijn ook plekken buiten OLVG waar u hulp en informatie kunt krijgen. U kunt de mogelijkheden met uw casemanager bespreken.

Huisbezoek oncologie

Een van de mogelijkheden is het huisbezoek oncologie. Een gespecialiseerd wijkverpleegkundige voor mensen met kanker komt dan bij u thuis. Dit kan in elke fase van uw ziekte. U bespreekt samen hoe vaak en wanneer de wijkverpleegkundige komt. Tijdens het huisbezoek kunt u van alles bespreken. De wijkverpleegkundige kan advies geven en helpt u met praktische oplossingen. Er zijn verschillende thuiszorgorganisaties die een huisbezoek oncologie aanbieden.
U kunt de mogelijkheden met uw casemanager of andere zorgverlener bespreken.

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gekoppelde patiënteninformatie

Stap 5

Nacontrole en nazorg

Als de behandeling in het ziekenhuis klaar is, komt u een paar keer per jaar op controle. U heeft dan een afspraak bij de arts of verpleegkundig specialist. De zorgverlener bespreekt met u de uitslagen van onderzoeken en vraagt hoe het met u gaat.

Over nacontrole bij lymfeklierkanker

Na een behandeling kan lymfeklierkanker terugkomen. De eerste 2 jaar is de kans dat lymfeklierkanker terugkomt het grootst. Daarom controleren wij u de eerste 2 jaar iedere 3 maanden. Daarna verwijzen we u terug naar de huisarts. Als u klachten krijgt, kan de huisarts u opnieuw naar ons verwijzen

Bij sommige vormen van lymfeklierkanker blijft u bij OLVG onder controle:

 • Hodgkin lymfoom: controle op late effecten en schade van chemotherapie en bestraling op bijvoorbeeld de borsten, het hart en de schildklier.
 • Laaggradig lymfoom: controle de eerste jaren iedere 3 maanden, daarna minder vaak.

Tijdens de nacontrole kunt u verschillende onderzoeken krijgen:

 • Lichamelijk onderzoek: uw arts of verpleegkundig specialist onderzoekt de lymfeklieren
 • Bloedonderzoek

Voor de uitslag van de onderzoeken krijgt u een afspraak op de polikliniek.

Bespreken van uw klachten

U kunt na uw behandeling last hebben van klachten. De klachten kunnen lichamelijk zijn zoals vermoeidheid of een slechtere conditie. Maar de klachten kunnen ook psychisch zijn zoals minder concentratie of angst.

Tijdens de nacontrole kunt u eventuele klachten bespreken met uw arts of verpleegkundig specialist. Uw arts of verpleegkundig specialist kan u advies en tips geven hoe u het beste met de klachten om kunt gaan. Als het nodig is kan uw arts of verpleegkundig specialist u doorverwijzen naar een andere zorgverlener zoals een fysiotherapeut of een psycholoog.

Als u zich zorgen maakt omdat u klachten heeft tussen de controles in, kunt u altijd contact opnemen met uw huisarts. Als het nodig is, verwijst uw huisarts u naar OLVG.

Angst voor terugkeer

Het komt vaak voor dat iemand die lymfeklierkanker heeft gehad, na de behandeling bang is dat de ziekte terugkomt. De controles kunnen spannend zijn. U kunt uw zorgen met uw arts of verpleegkundig specialist bespreken.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: