Zorgpad

Lymfeklierkanker : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling lymfeklierkanker (lymfoom) bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Eén vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking

Voor de behandeling van Lymfeklierkanker/Lymfoom werken we samen met het AMC, VUmc en Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis.

Over lymfeklierkanker

Bij lymfeklierkanker (lymfoom) is een bepaald soort bloedcel, de lymfocyt, kwaadaardig gaan woekeren.

Lymfocyten zijn afweercellen die zich in de lymfeklieren bevinden en die via het bloed en de lymfevaten tussen verschillende lymfeklieren circuleren op zoek naar virussen, bacteriën en andere organismen die ons ziek kunnen maken.

Het lichaam kent veel verschillende typen lymfocyten. De hoofdgroepen zijn B-lymfocyten en T-lymfocyten. Lymfeklierkanker wordt meestal gevonden in de lymfeklieren, en soms in aangrenzende organen van deze klieren, zoals de longen of de lever.

Soorten lymfeklierkanker

Lymfeklierkanker kan op elke leeftijd voorkomen, zowel bij mannen als bij vrouwen. Er zijn ruim dertig verschillende vormen van lymfeklierkanker. Men maakt onderscheid tussen:

Hodgkin-lymfoom

Het Hodgkin-lymfoom komt bij ongeveer 15% van de patiënten met lymfeklierkanker voor en gaat uit van een bepaald type B-lymfocyt. De ziekte van Hodgkin ontstaat in één lymfklier - meestal in de bovenste helft van het lichaam. Daarna breidt het zich uit van lymfeklier naar lymfeklier in de loop van maanden tot jaren.

Non-Hodgkin-lymfomen

Er bestaan ruim dertig soorten non-Hodgkin-lymfomen. Zij verschillen van elkaar door de soort lymfocyt dat is gaan woekeren. Onderling vertonen de vormen vaak duidelijke verschillen in ziekteverloop en behandeling. De ziekte ontstaat op één plaats in het lichaam, meestal in een lymfeklier of in het beenmerg en breidt zich vervolgens verder uit in de loop van maanden tot jaren. Er is een onderscheid tussen zogenaamde laaggradige (indolente) non-Hodgkinlymfomen en agressieve (hooggradige) non-Hodgkinlymfomen. De eerste groep heeft meestal een langzaam beloop van de ziekte en is vaak eenvoudig te behandelen met relatief milde therapie. Wel heeft de ziekte de neiging na jaren steeds weer terug te komen. Bij de agressieve lymfomen ontwikkelt de ziekte zich sneller. Dit vraagt om een zwaardere behandeling met chemotherapie, die vaak succes heeft. De ziekte is dan meestal definitief genezen.

Stap 1

Symptomen

Lymfeklierkanker/Lymfoom kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Klachten lymfeklierkanker/lymfoom:

 • Een voelbare zwelling van een of meer lymfeklieren in de hals, in een van de oksels of in een van de liezen
 • Perioden met koorts, soms afgewisseld door perioden met normale lichaamstemperatuur
 • Gewichtsverlies en gebrek aan eetlust
 • Hevige vermoeidheid zonder aanwijsbare reden
 • Transpiratie, vooral ’s nachts, die zo erg is dat u zich moet verschonen
 • Jeuk over het hele lichaam
 • Soms pijn - op de plaats van de aangetaste lymfeklieren - bij het drinken van alcohol

Stap 3

Onderzoek

Om de diagnose lymfeklierkanker/lymfoom te kunnen stellen, vinden er een aantal onderzoeken plaats. 

Bloedonderzoek en een beenmergpunctie helpen om de diagnose acute leukemie te kunnen stellen. Soms wordt er ook een cytologische punctie gedaan of een biopsie. Bij een biopsie wordt een aangedane lymfeklier verwijderd voor onderzoek onder de microscoop. Daarnaast zal er ook een CT-scan plaatsvinden. Informatie over deze onderzoeken en kunt u hieronder vinden. 

Aanvullende onderzoeken

Het is ook mogelijk dat er aanvullende onderzoeken nodig zijn om de diagnose te kunnen stellen. Aanvullende onderzoeken voor lymfeklierkanker/lymfoom zijn: een Endoscopie, een MRI, een Echo-onderzoek, een KNO-onderzoek en PET-scan. Een KNO-onderzoek vindt plaats om te onderzoeken of er een ontsteking in één van de holtes is (sinusitis) of dat er lymfoom in het KNO gebied aanwezig is. Een PET-scan (Positron Emissie Tomografie) is een techniek om foto's te makne van de activiteit van het tumorweefsel. Voor dit onderzoek wordt u verwezen naar het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Informatie over aanvullende onderzoeken kunt u hieronder vinden. 

Stap 4

Diagnose

De diagnose lymfeklierkanker (lymfoom) wordt gesteld op basis van materiaal wat verwijderd is uit het aangedane gebied of soms op basis van cellen die in het bloed worden aangetroffen. Met de overige onderzoeken wordt de uitgebreidheid van de ziekte in kaart gebracht. Dit heeft consequenties voor de prognose en voor de keuze van behandeling.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige sites

Stap 5

Behandeling

Bij het vaststellen van het behandelplan bij lymfeklierkanker zijn verschillende specialisten betrokken. Zij maken gebruik van landelijke richtlijnen.

De artsen van het behandelteam stellen een bepaalde behandeling voor op grond van het type en stadium van de lymfeklierkanker, de risicofactoren, uw leeftijd en conditie en uw persoonlijke wensen en omstandigheden. 

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Naar de behandeling van lymfeklierkanker wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Behandelingen vinden plaats in nationaal  (HOVON-studies) of internationaal onderzoeksverband  (EORTC-studies). In Nederland houdt de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden van patiënten met een hematologische kwaadaardige ziekte, zoals leukemie en lymfklierkanker.

EORTC staat voor Europese Organisatie voor Onderzoek en Behandeling Kanker. Patiënten van het OLVG met een hematologische kwaadaardige ziekte kunnen door de behandelende hematoloog uitgenodigd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Vooraf krijgt u hierover uitgebreide informatie. Begeleiding van de onderzoeken vindt onder andere plaats door gespecialiseerde verpleegkundigen (research-verpleegkundigen).

De behandeling van lymfeklierkanker kan bestaan uit:

 • Chemotherapie Een chemokuur of cytostaticakuur bestaat uit medicijnen die de kankercellen doden of niet verder laten groeien. Deze medicijnen krijgt een patiënt via een infuus, als pillen of soms als injectie bij een ruggenprik.
 • Bestraling (radiotherapie) behandeling van kanker met straling, met als doel de kankercellen te doden. Radiotherapie vindt niet plaats in het OLVG. Voor dit deel van de behandeling verwijzen we u door naar het AMC of AVL.
 • Immunotherapie Behandeling met medicijnen die een afweerreactie tegen kankercellen stimuleren.

Aanvullende behandelingen kunnen bestaan uit:

 • Bloedtransfusie Om het aantal normale bloedcellen te verhogen kan een bloedtransfusie nodig zijn.
 • Toedienen van bloedplaatjes Bij een tekort aan bloedplaatjes kan transfusie van bloedplaatjes nodig zijn.
 • Antibiotica Om infecties tegen te gaan, toegediend met pillen of via infuus.
 • Stamceltransplantatie Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen autologe (met cellen van de patient zelf) en allogene stamceltransplantatie (met cellen van een donor). Voor beiden wordt u verwezen naar het AMC. Bij een autologe stamceltransplantie komt u de dag na de toediening van de stamcellen weer terug in het OLVG. Bij de allogene stamceltransplantie vinden de verdere controles in het AMC plaats.

Begeleiding tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling wordt u ondersteund door een multidisciplinair team. Hierbij is er bijvoorbeeld aandacht voor: lichaamsbeweging, voeding, pijnklachten, misselijkheid en psychisch welbevinden.

Stap 6

Nazorg en ondersteunende zorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Het verloop van uw ziekte en mogelijk klachten wordt in kaart gebracht middels onderzoek van het bloed, longfoto en echo lever. Ook is er aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Ondersteuning buiten OLVG

Centra voor revalidatie na kanker

Inloophuizen

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: