Hier vindt u een lijst met medische afdelingen in het OLVG. Ook (multidisciplinaire) centra, synoniemen en onderdelen van een medische afdeling zijn in deze lijst opgenomen.

A

Aangezichtschirurgie
Algemene Chirurgie
Anesthesiologie
Anna Paviljoen (moeder- en kindcentrum)
Apotheek
Apotheek Service Punt
   

B

Behandelcentrum Eczeem en Psoriasis
Bekkenbodemcentrum Amsterdam
Beroerte Adviescentrum
Bloedafname, Laboratorium
Buitenhof, Huisartsenpraktijk
   

C

Cardiologie
Cardio-thoracale Chirurgie
Chirurgie
Chirurgische oncologie
Couveuseafdeling
   

D

Dagbehandeling Dermatologie
Dermatologie
Dialyse-afdeling
Diabetespolikliniek
Diëtetiek
   

E

Endocrinologie
Endoscopie- en Behandelafdeling (EBA)
Ergotherapie
   

F

Fertiliteit
Fysiotherapie
   

G

Gastro-enterologie
Geriatrie
Gipskamer
Gynaecologie

H

Hart- en longchirurgie
Hart- en vaatziekten
Hartcentrum
Hartchirurgie
Hartrevalidatie
Heelkunde
Hematologie
Hematologie-Oncologie
Hematologisch Klinisch Chemisch Laboratorium (HKCL)
Hiv-behandelcentrum
Huidziekten
Huisartsenpraktijk Buitenhof
   

I

Infectiepreventie
Interne Geneeskunde 
Intensieve Geneeskunde
Intensive Care (IC)
   

K

Kaakchirurgie en mondziekten
Keel- Neus- en Oorheelkunde
Kinderafdeling
Kindergeneeskunde
Klinische Neurofysiologie
   

L

Laboratorium Bloedafname
Liesbreuk Expertisecentrum
Logopedie
Longchirurgie
Longgeneeskunde
   

M

Maag-, Darm- en Leverziekten
Maag-, darm- en leverchirurgie
Mammapoli
Medische Microbiologie
Microbiologisch Laboratorium
Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie
   

N

Narcose
Niersteencentrum Amsterdam
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire Geneeskunde

O

Oncologie
Oncologisch Centrum Amsterdam
Oogheelkunde
Operatiekamers
Optometrie
Orthopedie
Orthoptie
Ouderengeneeskunde
   

P

Pathologie
Pijncentrum
Plastische Chirurgie
Pre-operatief Onderzoek (PPO)
Psychiatrie en Medische Psychologie
   

R

Radiologie
Röntgen
Recovery
Reumatologie
Revalidatiegeneeskunde
   

S

Spoedeisende Hulp
Spatadercentrum
   

T

Traumatologie
   

U

Uitslaapkamer
Urologie
   

V

Vaatcentrum Amsterdam
Vaatchirurgie
Verloskunde