home

Neurochirurgie : wij zijn altijd in ontwikkeling

Foto van een chirurg
Foto van een chirurg

De afdeling heeft grote expertise opgebouwd in de wervelkolomchirurgie en is op dat gebied al tientallen jaren een van de grote centra in Nederland. Jaarlijks voeren wij meer dan 800 operaties aan de wervelkolom (rug of nek) uit.  

Hierbij gaat het om operaties wegens rug- of nekhernia, vernauwingen in de rug (stenose) of het vastzetten van wervels in verband instabiliteit (spondylodese). Daarnaast worden operaties gedaan vanwege beklemde zenuwen in de arm, bijvoorbeeld carpaaltunnelsyndroom of de ulnaris zenuw bij de elleboog.

Voor de begeleiding van patiënten rondom de operatie is een gespecialiseerd verpleegkundige werkzaam. Zij geeft voorlichting over de gang van zaken en is laagdrempelig aanspreekbaar voor vragen en problemen, zowel voor als na de operatie.

De afdeling zet moderne technieken in voor de operaties. Zo worden bij een spondylodese de schroeven in de wervels ingebracht via kleine sneetjes met behulp van 3D röntgentechniek. Hierdoor verloopt uw operatie nauwkeuriger en met minder weefselschade. Daardoor is uw herstel ook sneller. Herniaoperaties worden verricht via kleine sneetjes met gebruik van optische vergroting of microscoop. Ook gebruiken de neurochirurgen de microscopisch endoscopische techniek ('kijkoperatie').  De afdeling Neurochirurgie voldoet aan alle kwaliteitsnormen van de beroepsgroep. De chirurgen zijn ook actief betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in de wervelkolomchirurgie en wetenschappelijk onderzoek op dat gebied.

De uiteindelijke ambitie, waar momenteel hard aan gewerkt wordt, is het opzetten van een regionaal Spinaal Centrum.

Een centrum waar neurologen, neurochirurgen, orthopeden, radiologen, anesthesiologen, revalidatieartsen, fysiotherapeuten en spinaal verpleegkundigen samenwerken voor patiënten met rug- en nekklachten.

: waarmee kunnen we u helpen?

Poliklinieken

Waar heeft u een afspraak? Klik op de Poliklinieken voor locatie, route & contact.