Anna Paviljoen

Welkom in het Anna Paviljoen: het nieuwe moeder- en kindcentrum van het OLVG. Het Anna Paviljoen heeft moderne zorgsuites die volledig zijn afgestemd op moeder, kind en partner. Na de bevalling blijft u samen met uw baby op één kamer - ook als een van beiden extra medische zorg nodig heeft. U bent in goede handen bij onze artsen, verloskundigen, verpleegkundigen en roomservicemedewerkers.’

Lees verder

Apotheek

De OLVG Apotheek bestaat uit een poliklinische apotheek, een ziekenhuisapotheek en een Apotheek Service Punt. De poliklinische apotheek is speciaal bedoeld voor bezoekers aan de poliklinieken en voor patiënten die na een (dag)opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan.Ook bezoekers, buurtbewoners en medewerkers van het OLVG zijn welkom om hun geneesmiddelen of hulpmiddelen op te halen in de poliklinische apotheek.
Naast de poliklinische apotheek heeft het OLVG een grote ziekenhuisapotheek en een Apotheek Service Punt, een samenwerkingsverband met apotheken in de regio.

Lees verder

Bekkenbodemcentrum

Uit onwetendheid en schaamte blijven veel mensen met klachten als incontinentie van urine of ontlasting, verzakking van blaas, darmen of baarmoeder rondlopen. En dat terwijl veel van deze bekkenbodemklachten kunnen worden verholpen. De specialisten, verpleegkundigen en fysiotherapeuten van ons bekkenbodemteam nemen de tijd voor u en zoeken samen naar de behandeling die het beste bij u past.

Lees verder

Bloedafname

Bij het Laboratorium Bloedafname kunt u bloed laten prikken en urine of ontlasting afgeven. Op deze pagina vindt u meer informatie over het maken van een afspraak, de openingstijden, waar het Laboratorium Bloedafname is, wat u mee moet nemen en wat de werkwijze is.

Lees verder

Chirurgie

De chirurg behandelt verwondingen, tumoren en infecties met name door het uitvoeren van operaties. Naast chirurgen werken bij de unit Chirurgie van het OLVG in Amsterdam verpleegkundigen, ondersteunend personeel op de poliklinieken en het secretariaat, management, planners en artsen in opleiding tot specialist.

Lees verder

Dermatologie

Polikliniek en verpleegafdeling Dermatologie.

Lees verder

Diëtetiek

Soms heeft u tijdens of na een opname in het OLVG een dieet nodig dat aansluit op uw ziekte of aandoening. Uw specialist verwijst u dan door naar de afdeling Diëtetiek. De diëtist begeleidt en motiveert u bij het volgen van uw dieet en voorziet u van praktische tips en ideeën voor het inpassen van het dieet in uw dagelijks leven. Ook kan de diëtist speciale dieetpreparaten voorschrijven.

Lees verder

Ergotherapie

Ergotherapie is bedoeld voor mensen die door een bepaalde aandoening problemen ondervinden in het dagelijks functioneren. Ergotherapie helpt mensen bij het leren omgaan met deze problemen, zodat zij weer zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Lees verder

Fertiliteit

Als het gedurende een langere tijd niet gelukt is om zwanger te raken, kunt u voor vruchtbaarheidsonderzoek en eventuele vruchtbaarheidsbehandeling terecht op de polikliniek Fertiliteit van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis.

Lees verder

Fysiotherapie

De fysiotherapeut behandelt problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat.

Lees verder

Gipskamer

Welkom bij de Gipskamer van het OLVG in Amsterdam. Op de Gipskamer werken zes gipsverbandmeesters met een gipskamerassistente. Met verschillende technieken behandelt ons team botten, spieren, pezen, gewrichten, gewrichtsbanden en kapsels.

Lees verder

Gynaecologie

Bij de afdeling Gynaecologie van het OLVG in Amsterdam kunt u terecht voor de behandeling van onder andere menstruatiestoornissen, anticonceptieproblemen, ongewild urineverlies, verzakkingsklachten/bekkenbodemproblemen, overgangsklachten, afwijkende uitstrijkjes en afwijkingen van baarmoeder of eierstokken.

Lees verder

Gynaecologie / Verloskunde

Lees verder

Hartcentrum

In Hartcentrum OLVG Amsterdam onderzoekt en behandelt ons team van cardiologen en cardio-thoracaal chirurgen patiënten met uiteenlopende hart- en vaataandoeningen. Hartcentrum OLVG biedt hoogwaardige medische zorg. Zowel aan patiënten met chronische hartklachten als aan patiënten met acute levensbedreigende hartproblemen.

Lees verder

Hartrevalidatie

Als u in het OLVG opgenomen bent geweest voor uw hart, kan uw behandeld cardioloog u doorverwijzen naar Hartrevalidatie. DeHhartrevalidatie heeft als doel om u, als hartpatiënt, te begeleiden na uw ontslag uit het ziekenhuis.

Lees verder

Infectiepreventie

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Ziekenhuispatiënten zijn immers extra gevoelig voor bacteriën. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden wanneer zij in het ziekenhuis verblijven. De afdeling Infectiepreventie van het OLVG heeft als taak de hygiëne in het ziekenhuis te bevorderen en het optreden van ziekenhuisinfecties te voorkomen.

Lees verder

Intensive Care (IC)

Op de afdeling Intensieve Geneeskunde, ook wel de Intensive Care (IC) genoemd, worden patiënten behandeld bij wie één of meer vitale lichaamsfuncties zodanig worden bedreigd dat intensieve behandeling noodzakelijk is.

Lees verder

Interne Geneeskunde

Het specialisme Interne Geneeskunde houdt zich bezig met het voorkomen, diagnosticeren en behandelen van aandoeningen van de interne organen. Interne Geneeskunde OLVG Amsterdam heeft als bijzondere aandachtsgebieden o.a. hiv/aids, infectieziekten, diabetes, nierziekten, vasculaire geneeskunde en ouderengeneeskunde.

Lees verder

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Polikliniek en verpleegadeling Keel- Neus- Oorheelkunde.

Lees verder

Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met onderzoek en behandeling van patiënten in de leeftijd van 0 tot 18 jaar.

Lees verder

Logopedie

De afdeling Logopedie onderzoekt, behandelt en adviseert patiënten met problemen op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, kauwen en slikken. Dit gebeurt zowel klinisch als poliklinisch.

Lees verder

Longgeneeskunde

Op de afdeling Longgeneeskunde van het OLVG onderzoekt en behandelt ons team van longartsen patiënten met uiteenlopende longaandoeningen. We bieden hoogwaardige medische zorg. Zowel aan patiënten met chronische longklachten als aan patiënten met acute, levensbedreigende longaandoeningen.

Bijzondere aandachtsgebieden OLVG

De afdeling Longgeneeskunde biedt zorg bij longklachten. Het OLVG is gespecialiseerd in:

Lees verder

Maag-, Darm- en Leverziekten

Het specialisme Maag-, Darm- Leverziekten houdt zich bezig met de behandeling van aandoeningen aan de spijsverteringsorganen zoals slokdarm, maag, dunne darm en dikke darm, lever, galblaas, galwegen en alvleesklier.

Lees verder

Mammapoli

Op de Mammapoli van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) kunnen mensen met een knobbeltje of andere afwijking aan de borst terecht voor onderzoek, diagnose en zo nodig behandeling van borstkanker. Op de mammapoli werkt een multidisciplinair team. De poli is onderdeel van de polikliniek Chirurgie, omdat de chirurg de hoofdbehandelaar is.

Lees verder

Medisch Microbiologisch Laboratorium

In het Microbiologisch Laboratorium worden verschillende onderzoeken verricht op bacteriologisch, virologisch, mycologisch, parasitologisch, serologisch en ziekenhuis-epidemiologisch gebied.

Lees verder

Mondziekten, Kaakchirurgie en Aangezichtschirurgie (MKA)

De afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) onderzoekt en behandelt afwijkingen op kaakchirurgisch gebied. Meestal gaat het om pijnklachten aan gebitselementen (bijvoorbeeld verstandskiezen) of afwijkingen aan de kaken of het mondslijmvlies die bij de tandarts of huisarts niet kunnen worden behandeld.

Lees verder

Neurochirurgie

Neurochirurgie is de chirurgie van het zenuwstelsel en behoort tot de chirurgische specialismen. Het terrein van de neurochirurgie omvat:

  • het centrale zenuwstelsel: de hersenen en het ruggenmerg,
  • het perifere zenuwstelsel: bijvoorbeeld de zenuwen die naar de ledematen lopen.
Lees verder

Neurologie

Polikliniek, Klinische Neurofysiologie en verpleegafdeling Neurologie van het OLVG.

Lees verder

Oncologisch Centrum Amsterdam

In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis kunt u terecht voor een groot aantal oncologische onderzoeken en behandelingen. Niet alleen de veelvoorkomende, zoals de behandeling van borstkanker of dikkedarmkanker. Ook behandelingen die minder vaak voorkomen en slechts in een beperkt aantal ziekenhuizen mogen plaatsvinden, zoals de behandeling van alvleesklierkanker, voeren we in het OLVG uit.

Lees verder

Oogheelkunde

Welkom bij de afdeling Oogheelkunde van het OLVG in Amsterdam. Telefoonnummer: (020) 599 3046. U kunt bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van verschillende oogaandoeningen. Onder meer staar, diabetesaandoeningen, scheelzien en ooglidchirurgie.

Lees verder

Orthopedie

Orthopedie of Orthopedische Chirurgie is een van de oudste onderdelen van de geneeskunde. De orthopedisch chirurg van het OLVG behandelt alle aandoeningen aan het steun- en bewegingsapparaat. Dit zijn de botten, gewrichten, spieren, pezen en banden. Denk hierbij aan botbreuken, sportletsels, slijtages, aangeboren afwijkingen zoals scoliose, groeistoornissen, misvormingen, ontstekingen en kanker.

Lees verder

Pathologie

De pathologie is de leer van ziekten. Het hoofdonderdeel van de pathologie is het onderzoek van bij levende patiënten weggenomen weefsels en/of cellen. Het onderzoek moet dan leiden tot een diagnose, en een daarop afgestelde behandeling.

Lees verder

Pijncentrum

Pijncentrum OLVG Amsterdam Pijncentrum is gekwalificeerd als niveau B-centrum en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). Het Pijncentrum helpt patiënten met chronische pijnklachten en behandelt hiernaast ook patiënten met oncologische pijn, posttraumatische dystrofie (CRPS I), acute hernia (radiculair syndroom) en pijn door een herpes zoster infectie.

Lees verder

Plastische, reconstructieve en handchirurgie

Polikliniek en verpleegafdeling Plastische, reconstructieve en handchirurgie.

Lees verder

Polikliniek Pre-operatief Onderzoek (PPO)

.

Lees verder

Psychiatrie en Medische Psychologie

Op de polikliniek Psychiatrie en Medische Psychologie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) wordt gespecialiseerde zorg geboden aan patiënten met psychische problemen en psychiatrische ziekten in combinatie met een lichamelijke ziekte (comorbiditeit). Deze gespecialiseerde zorg onderscheidt onze polikliniek van andere instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Lees verder

Radiologie

Op de afdeling Radiologie wordt het inwendige van de patiënt bekeken. De radioloog of een radiologisch laborant doet dit met röntgenstraling, geluidsgolven (echografie) of een zeer sterk magneetveld (MRI).

Lees verder

Reumatologie

Polikliniek en verpleegafdeling Reumatologie.

Lees verder

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatie richt zich op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met blijvend lichamelijk letsel of een andere beperking in het lichamelijk functioneren. De revalidatieartsen zijn in dienst van het Revalidatiecentrum Amsterdam en houden spreekuur in het OLVG.

Lees verder

Spatadercentrum

Welkom bij het Spatadercentrum van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Binnen het Spatadercentrum OLVG werken de afdelingen Dermatologie en Chirurgie intensief samen om u de beste zorg te bieden. Beide afdelingen onderzoeken en behandelen spataderen. De ernst van uw aandoening bepaalt welke specialist u het beste kan helpen. Dit hoort u na het eerste onderzoek.

Lees verder

Spoedeisende Hulp (SEH)

Het OLVG heeft een van de grootste en modernste afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van Nederland. Op de Spoedeisende Hulp werken SEH-artsen, SEH-verpleegkundigen, arts-assistenten, administratief medewerkers, dienstondersteunende medewerkers en vrijwilligers.

Lees verder

Urologie

De afdeling Urologie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) houdt zich bezig met aandoeningen aan de urinewegen. De urinewegen bestaan uit de nieren, de urineleiders, de urineblaas, de plasbuis, en de prostaat en de zaadballen.

Lees verder

Verloskunde

Op de polikliniek Verloskunde kunt u met een verwijzing van uw huisarts of specialist terecht voor controles tijdens uw zwangerschap. De controles vinden plaats bij de gynaecoloog, verloskundige of verpleegkundige.

Lees verder