Zorgpad

Chronische Lymfatische Leukemie : u kunt hiervoor terecht bij Oncologisch Centrum

De behandeling van leukemie bestaat uit verschillende stappen. U krijgt tijdens uw behandeling met verschillende behandelaars en afdelingen te maken. Dit behandeltraject noemen wij een zorgpad. Onderaan deze pagina kunt u het behandeltraject per stap bekijken.

Persoonlijk behandelplan

Een multidisciplinair oncologisch team uit verschillende ziekenhuizen bespreekt uw persoonlijk behandelplan.

Eén vast aanspreekpunt

U krijgt een eigen casemanager; uw vaste contactpersoon tijdens de gehele behandeling.

Samenwerking met andere ziekenhuizen

Voor de behandeling van leukemie werken we samen met het AMC en VUmc.

Over leukemie

Leukemie wordt ook wel bloedkanker genoemd. De naam leukemie betekent letterlijk 'wit bloed', afgeleid van de grote hoeveelheid witte bloedcellen die bij leukemie in het bloed gevonden kan worden. Er zijn verschillende vormen van leukemie.

In het beenmerg van de mens bevinden zich stamcellen die verantwoordelijk zijn voor de bloedaanmaak. Een stamcel uit het beenmerg maakt drie verschillende soorten bloedcellen:

  • rode bloedcellen (erytrocyten), nodig voor transport van zuurstof door het lichaam
  • bloedplaatjes (trombocyten), die bijdragen aan de bloedstolling en korstvorming
  • witte bloedcellen (leukocyten), die zorgen voor de afweer.

Vormen van leukemie

Er zijn verschillende vormen van leukemie. Men maakt onderscheid in vier vormen:

  • Chronische myeloïde leukemie (CML)
  • Chronische lymfatische leukemie (CLL)
  • Acute myeloïde leukemie (AML)
  • Acute lymfatische leukemie (ALL)

Leukemie kan in principe op alle leeftijden voorkomen, maar gemiddeld genomen komen de chronische vormen meer op oudere leeftijd voor (vanaf 50 jaar).

Chronische lymfatische leukemie

Bij chronische lymfatische leukemie ontstaat een beeld wat veel kan lijken op dat van lymfeklierkanker. Hierbij is er een fout opgetreden in de lymfocyt, het type cel waaruit lymfeklieren bestaan. Doordat deze cellen zijn gaan woekeren zijn er meer dan normaal van. 

Stap 1

Symptomen

Chronische lymfatische leukemie kan meerdere klachten of symptomen opleveren. De klachten hoeven niet allemaal tegelijk voor te komen. Herkent u één of meerdere van onderstaande symptomen? Dan kunt u na overleg met uw huisarts een verwijzing vragen naar OLVG.

Klachten chronische lymfatische leukemie:

  • Een voelbare zwelling van een of meer lymfeklieren in de hals, in een van de oksels of in een van de liezen
  • Perioden met koorts, soms afgewisseld door perioden met normale lichaamstemperatuur
  • Gewichtsverlies en gebrek aan eetlust
  • Hevige vermoeidheid zonder aanwijsbare reden
  • Transpiratie, vooral ’s nachts, die zo erg is dat u zich moet verschonen
  • Jeuk over het hele lichaam

Stap 2

Afspraak bij de polikliniek

Polikliniek Medische Oncologie en Hematologie

Locatie

OLVG, locatie Oost, Oosterpark 9
Oost, P2

Openingstijden

ma t/m vrij 8.30-16.00 uur

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Polikliniek Interne Geneeskunde

Locatie

OLVG, locatie West, Jan Tooropstraat 164
West, route 14

Openingstijden

ma t/m vrij: 8.15-16.30 uur

Contact

Telefonisch bereikbaar

ma t/m vrij 8.15 - 16.15 uur

Stap 4

Diagnose

De diagnose chronische lymfatische leukemie (CLL) wordt meestal gesteld op basis van specialistisch bloedonderzoek.

Wanneer tot behandeling overgegaan moet worden volgt vaak nog een beenmergonderzoek om zeker te zijn dat eventuele klachten ook daadwerkelijk door de CLL worden veroorzaakt. Met de overige onderzoeken wordt de uitgebreidheid van de ziekte in kaart gebracht. Dit heeft consequenties voor de prognose en voor de keuze van behandeling.

Registratie van kanker

Om kanker te kunnen bestrijden willen we er alles over weten. Artsen en onderzoekers hebben daarom zoveel mogelijk gegevens nodig over patiënten met kanker. De gegevens van alle patiënten met kanker in Nederland worden verzameld. Meer informatie

OLVG magazine over Leven & Kanker

In samenwerking met Stichting Ook ontwikkelde OLVG een magazine voor oncologie patiënten en hun naasten. In het magazine vind je een greep uit het aanbod van ondersteunende zorg die we binnen OLVG verzorgen, maar laten we ook zien wat onze partners van buiten het ziekenhuis bieden om patiënten te ondersteunen tijdens en na de behandeling. Ook staan er ervaringen in van patiënten die te maken krijgen met kanker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuttige sites

Stap 5

Behandeling

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek

Naar de behandeling van chronische lymfatische leukemie wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Behandelingen vinden plaats in nationaal  (HOVON-studies) of internationaal onderzoeksverband  (EORTC-studies). In Nederland houdt de stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland (HOVON) zich bezig met het verbeteren en bevorderen van behandelmethoden van patiënten met een hematologische kwaadaardige ziekte, zoals leukemie en lymfklierkanker.

EORTC staat voor Europese Organisatie voor Onderzoek en Behandeling Kanker. Patiënten van het OLVG met een hematologische kwaadaardige ziekte kunnen door de behandelende hematoloog uitgenodigd worden om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Vooraf krijgt u hierover uitgebreide informatie. Begeleiding van de onderzoeken vindt onder andere plaats door gespecialiseerde verpleegkundigen (research-verpleegkundigen).

De diagnose chronische lymfatische leukemie wordt vaak bij toeval gesteld bij bloedonderzoek om andere redenen. Wanneer patienten geen klachten hebben en er ook geen sprake is van bloedarmoede of een laag aantal bloedplaatjes, is het starten van een behandeling meestal niet nodig. Indien er toch een behandelindicatie is (of in de loop van de tijd ontstaat) is de behandeling van chronische lymfatische leukemie vaak betrekkelijk mild, met medicijnen waarvoor ziekenhuisopname meestal onnodig is. De behandelmogelijkheden nemen snel toe: er zijn diverse middelen die heel effectief zijn bij geselecteerde patiënten. Deze middelen worden meestal goed verdragen maar kunnen ook wel bijwerkingen hebben. Ook worden er steeds meer antistoffen gebruikt. Dit zijn afweereiwitten gericht tegen leukemiecellen. Het bekendste voorbeeld is rituximab.

Aanvullende behandelingen kunnen bestaan uit:

  • Bloedtransfusie Om het aantal normale bloedcellen te verhogen kan een bloedtransfusie nodig zijn.
  • Toedienen van bloedplaatjes Bij een tekort aan bloedplaatjes kan transfusie van bloedplaatjes nodig zijn.
  • Antibiotica Om infecties tegen te gaan, toegediend met pillen of via infuus.
  • Stamceltransplantatie Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen autologe (met cellen van de patient zelf) en allogene stamceltransplantatie (met cellen van een donor). Voor beiden wordt u verwezen naar het AMC. Bij een autologe stamceltransplantie komt u de dag na de toediening van de stamcellen weer terug in OLVG. Bij de allogene stamceltransplantie vinden de verdere controles in het AMC plaats.

Begeleiding tijdens de behandeling

Tijdens de behandeling wordt u ondersteund door een multidisciplinair team. Hierbij is er bijvoorbeeld aandacht voor: lichaamsbeweging, voeding, pijnklachten, misselijkheid en psychisch welbevinden.

Stap 6

Nazorg

Als de behandeling is afgerond volgt het traject van nazorg. U krijgt regelmatig een afspraak bij uw specialist of casemanager. Doel is het verloop van uw ziekte en mogelijke klachten te vervolgen.

Afhankelijk van uw behandeling worden onderzoeken gedaan. In de nazorg is ook aandacht voor het dagelijks functioneren, werkhervatting, revalidatie en psychosociale problematiek.

Buiten OLVG kunt u ondersteuning krijgen bij

Inloophuizen

Centra voor revalidatie na kanker

De informatie op deze pagina is afkomstig van de afdeling Oncologisch Centrum van OLVG. Laatst gewijzigd: