home

Juiste Zorg op de Juiste Plek

De Juiste Zorg Op de Juiste Plek gaat over allerlei mogelijkheden en afspraken om de zorg op de juiste plek te laten plaatsvinden: 1e lijn, anderhalvelijn of 2e lijn.

Afspraken Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met sommige specialismen zijn samen met de huisartsen afspraken gemaakt over welke specifieke zorg in de 1e lijn of de 2e lijn hoort. Per specialisme staan de afspraken bij elkaar.

Chirurgie  
Dermatologie Gynaecologie
Hartcentrum Interne Geneeskunde
Kindergeneeskunde KNO
Longgeneeskunde MDL
MKA Oogheelkunde
Orthopedie Ondersteunende en Palliatieve Zorg
Pijncentrum Radiologie
Urologie  

Ook handig om te weten

  • Teleconsultatie tussen huisarts en specialist is bedoeld om een niet-spoedeisende vraag digitaal voor te leggen aan een specialist van OLVG. Ook kunt u foto’s toevoegen. Binnen drie werkdagen krijgt u via Edifact (ZorgMail) antwoord op uw vraag. U vraagt een teleconsult aan via ZorgDomein. Lees hier meer.

  • Een specialistisch adviesconsult  via Huisarts+Punt is een eenmalig adviesconsult bij een specialist. Voor diverse specialismen is dit mogelijk. U verwijst via ZorgDomein. Lees hier meer.

  • Triage: Alle specialismen (behalve KNO) triëren de verwijzingen en beoordelen of, op welke termijn en waar de patiënt gezien of gesproken moet worden.
    Triage in OLVG heeft ook invloed op de wachttijden in ZorgDomein. Hoewel in ZorgDomein voor alle specialismen een wachttijd wordt weergegeven, kan deze niet altijd gegarandeerd worden. We kiezen ervoor om de wachttijden wel up-to-date te houden, zodat u in elk geval een indicatie heeft van de tijd die de patiënt zal moeten wachten. Momenteel werken we eraan om deze informatie ook duidelijk te communiceren in het patiëntbericht in ZorgDomein.

  • Digitale zorg. We bieden zorg steeds vaker ook thuis. Dankzij ‘slimme zorg’-tools als thuismeetapparatuur, online vragenlijsten, video-afspraken en verschillende apps hoeven onze patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Ook wordt het steeds eenvoudiger om zelf, op elk gewenst moment, via ons online patiëntenportaal MijnOLVG afspraken te plannen, een vraag te stellen of uitslagen in te zien. OLVG biedt bij een aantal ziektebeelden een zorgpad aan. Hier ontvangt de patiënt allerlei taken in een To-do-lijst in MijnOLVG. Lees hier meer.