JZOJP Dermatologie : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

Teleconsultatie

Teleconsultatie is mogelijk bij Inflammatoire dermatosen zoals:

 • Eczeem (atopisch, contactallergisch, seborroisch)
  • Psoriasis
  • Acneiforme dermatosen (acne, rosacea, hidradenitis suppurativa)
 • Urticaria
 • Nagelafwijkingen
 • Vitiligo

Teleconsultatie Dermatologie is niet geschikt bij:

 • Verdenking scabies
 • Haarverlies (behalve alopecia areata)
 • Moedervlekscreening/gepigmenteerde laesies/tumoren
 • Second opinion

Verwijs uw patiënt dan door naar de polikliniek Dermatologie van OLVG.

Huisarts+punt

U kunt via ZorgDomein verwijzen. Meer informatie: www.huisartspluspunt.nl

Afspraken Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met Dermatologie zijn hierover (nog) geen afspraken gemaakt.