JZOJP Kindergeneeskunde : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

Teleconsultatie

Teleconsultatie is mogelijk voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan.

Kindergeneeskunde heeft specialisten in huis voor het beantwoorden van digitale niet-spoedeisende vragen over kinderneurologie, kinderreumatologie, kinderallergie, kindercardiologie, kinderendocrinologie en kindernefrologie.

Aanvragen kan via ZorgDomein.

Huisarts+punt

Op dit moment zijn er (nog) geen verwijsmogelijkheden voor Kindergeneeskunde.

Afspraken Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met Kindergeneeskunde zijn hierover (nog) geen afspraken gemaakt.