home

JZOJP KNO : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

Triage

KNO doet als enige specialisme geen triage bij verwijzingen.

Teleconsultatie

Teleconsultatie is mogelijk voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan. U kunt dit aanvragen via ZorgDomein.

Huisarts+punt

KNO doet de consulten voor het huisarts+punt op MC Jan van Goyen.

Afspraken Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met KNO zijn hierover (nog) geen afspraken gemaakt.