home

JZOJP Longgeneeskunde : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

Teleconsultatie

Teleconsultatie is mogelijk voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan.

Huisarts+punt

Op het Huisarts+punt, locatie Spuistraat kunt u patiënten verwijzen voor een spirometrie en eenmalig consult. Dit is voor patiënten met een diagnostische vraag rondom astma/copd.

Afspraken Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met Longgeneeskunde zijn hierover (nog) geen afspraken gemaakt.