JZOJP Radiologie : afspraken OLVG - verwijzers 1e-2e-lijnszorg

Schildklierafwijking

Patiënten die verdacht worden van afwijkingen aan de schildklier kunt u direct naar Radiologie verwijzen voor een echo met zo nodig een punctie.
Als er een punctie is gedaan, is er standaard een week nadien ruimte op de polikliniek Interne Geneeskunde om de uitslagen daarvan te bespreken.

Mammapathologie

Patiënten met een verdenking mammapathologie kunt u direct verwijzen naar Radiologie. U kunt kiezen voor sneldiagnostiek of reguliere toegangstijd.

CT-IVP met contrast

De CT-IVP kunt u laten doen wanneer op basis van de kliniek nierstenen minder waarschijnlijk zijn, en bij een echo nieren onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van hydronefrose, UPJ stenose of toch een extra renaal pyelum. De radioloog zal in het verslag van de echo adviseren om in plaats van directe verwijzing naar de uroloog eerst een CT-IVP te laten verrichten. Afhankelijk hiervan kan de patiënt zo nodig alsnog verwezen worden.

Vooraf moet een nierfunctie (eGFR) bekend zijn.

Zo nodig kunt u nog vragen stellen via het teleconsult Urologie.

CT-Niersteen blanco

Een ‘CT-Niersteen blanco’ is een CT-scan zonder contrast. Deze is uitermate geschikt om een definitief antwoord te krijgen over de aan-, dan wel afwezigheid van een nier- of uretersteen.