JZOJP MDL : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

Afspraken buikpijn bij chronische patiënten met Prikkelbare Darm Syndroom

Samenvatting routing voor PDS-patiënten. Kijk voor de volledige routing in ZorgDomein.

 1. Patiënt komt met buikpijn bij de huisarts.
 2. De huisarts verricht de anamnese en doet onderzoek volgens de NHG-richtlijn.

 3. Wanneer er sprake is van alarmsymptomen (rectaal bloedverlies, gewichtsverlies, nachtelijke diarree, veranderd ontlastingspatroon, meer dan 2 weken diarree of start klachten na het 50e levensjaar) dient verwezen te worden naar de MDL-arts in de tweede lijn.

 4. Zijn er geen alarmsymptomen? Dan volgt behandeling volgens de NHG-richtlijn.

 5. Heeft patiënt aanhoudende klachten? Dan vindt aanvullende diagnostiek plaats, eventueel afgestemd in een teleconsult met MDL-arts.

 6. De huisarts beoordeelt de uitslagen na aanvullende diagnostiek en vervolgt de behandeling. Bij afwijkende uitslagen wordt verwezen naar de MDL-arts. Vragen over de uitslagen kunnen beantwoord worden in een teleconsult PDS met de MDL-arts. 
  In ZorgDomein vindt u de diagnostiek als volgt: Laboratoriumonderzoek - tabblad ‘Bepalingen’ – type in ‘PDS’ - kies ‘Diagnostisch pakket PDS’.

 7. Heeft uw patiënt extra uitleg nodig over de uitslagen/diagnostiek? Daarvoor kan worden verwezen naar een specialistisch adviesconsult met een PDS-verpleegkundige op het Huisarts+punt, locatie OLVG, Spuistraat.

Functionele dyspepsie

 • Geen gastroscopie bij patiënten < 50 jaar zonder alarmsymptomen: conform de NHG standaard is een gastroscopie bij patiënten jonger dan 50 jaar zonder alarmsymptomen niet geïndiceerd. Alarmsymptomen zijn hematemesis, melaena, aanhoudend braken, stoornis of pijn bij voedselpassage, gewichtsverlies of anemie. 
 • Ons advies is om bij patiënten onder de 50 jaar eerst HP uit te sluiten of eradiceren, alsook een proefbehandeling met een maximale protonpompremming ( 2 dd 40mg) te starten. Daarnaast kan gepoogd worden te switchen van protonpompremming. Bij patiënten die al een gastroscopie vanwege soortgelijke klachten hebben gehad, is herhaling overigens ook niet zinvol.

Wij adviseren om uw patiënt te wijzen op de informatie op www.mdl.nl/functioneledyspepsie. Uiteraard blijven ook de bekende (life-style) adviezen van kracht:

 • Stoppen met roken, geen NSAID’s,  gewichtsreductie (BMI < 25kg/m2). 
 • Andere (medicamenteuze) behandelmogelijkheden  t.a.v. functionele dyspepsie / NERD zijn:  Iberogast 3 dd 20 druppels, en bij hevige pijnklachten eventueel amitriptilline (niet indien zwangerschapswens).

Anale jeuk / pijn 

Verwijzen is eigenlijk nooit geïndiceerd. Indien u bij rectaal toucher geen afwijkingen ziet of voelt, is verwijzing vrijwel nooit noodzakelijk. Parasieten/wormen dienen worden getest. Daarnaast kunt u verwijzing naar een bekkenbodemfysiotherapeut overwegen. 

Steatosis hepatis op echo-abdomen

 • Zonder leverenzymstoornissen geen verwijzing
 • CVRM via huisarts
 • Met 2 keer meting ALT > 1x ULN / >1,5X ULN (ondanks gewichtsreductie)
 • Verwijzing voor eenmalig work-up middels uitgebreid lab-onderzoek en fibroscan

Solitair verhoogd GGT (zonder AF)

 • Controle medicatie
 • Bij persisteren / progressief (>2xULN) zonder duidelijke verklaring overleg via teleconsult

Vervetting pancreas op echo

 • Eenmaal lab-co inclusief elastase via HA
 • Indien geen lab-afwijkingen en geen alarmsymptomen (gewichtsverlies) geen indicatie verwijzing

Teleconsultatie

Teleconsultatie is mogelijk voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan.

Huisarts+punt

Als uw patiënt extra uitleg nodig heeft over de uitslagen/diagnostiek bij buikpijn, kunt u verwijzen naar een specialistisch adviesconsult met een PDS-verpleegkundige op het Huisarts+punt, locatie OLVG, Spuistraat.