JZOJP Ondersteunende en Palliatieve Zorg : afspraken OLVG-verwijzers 1e-2e lijnszorg

Teleconsultatie

U kunt teleconsultatie aanvragen met het team Ondersteunende en Palliatieve zorg

Voor vragen over aandoeningen, twijfel over doorverwijzing, overleggen over de volgende stap in het behandelplan.

Huisarts+punt

Op dit moment zijn er (nog) geen verwijsmogelijkheden voor Ondersteunende en Palliatieve Zorg .

Afspraken Juiste Zorg Op de Juiste Plek

Met Ondersteunende en Palliatieve Zorg zijn hierover (nog) geen afspraken gemaakt.